Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cionus clairvillei Boheman in Schönherr, 1838
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek rozsiedlony w środkowej i południowej części Europy. W Polsce znany z nielicznych stanowisk, położonych na terenach nizinnych i wyżynnych w dziesięciu krainach; nie znajdowany dotychczas na obszarach górzystych. Zasiedla suche i ciepłe miejsca; poławiano go na łąkach, przydrożach, zrębach leśnych, słonecznych wzgórzach, kamieńcach, nasypach kolejowych i w zaroślach. Żyje na dziewannie kutnerowatej - Verbascum phlomoides L. i dziewannie wielkokwiatowej - V. thapsiforme Schrad. Postacie dojrzałe spotykano ponadto na dziewannie pospolitej - V. nigrum L. i dziewannie firletkowej - V. lychnitis L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Siekierki woj. Szczecin (Neresheimer i Wagner H. 1939), nadl. Dębowo - rezerwat Kozielec (Gotwald 1968, Smreczyński 1976), Szczecin (Mazur M. 1995); Pojezierze Mazurskie: nadl. Ruda — rezerwat Szumny Zdrój (Gotwald 1968), Wilkasy koło Giżycka (Mazur M. 1995, Smreczyński 1976); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Słubice (Franck 1935c), Glinki koło Torunia (Wanat M.*); Nizina Mazowiecka (Smreczyński 1932, Smreczyński 1976); Podlasie: Szostaki nad Biebrzą (Wanat M.*); Puszcza Białowieska: Hajnówka, okolice Witowa i Orzeszkowa (Wanat 1994); Wyżyna Małopolska: Inowłódz (Wanat M.*); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1963, Cmoluch 1986b, Smreczyński 1976, Petryszak 1982, Mazur M. 1983, Mazur M. 1992); Roztocze: Rudka (Mazur M. 1992); Nizina Sandomierska: Wólka Niedźwiedzka woj. Rzeszów (Łomnicki M.A. 1874, Łomnicki M.A. 1886); Polska (Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992, Lohse i Lucht 1994); «Śląsk» (Horion 1935, Wingelmüller 1937, Horion 1951, Petryszak 1982); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Wingelmüller 1937); «Brama Morawska» (Petryszak 1982)