Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cionus ganglbaueri Wingelmüller, 1914
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek zamieszkujący Europę Środkową i obszary sąsiadujące. W Polsce należy do rzadkości faunistycznych - notowano go z nielicznych stanowisk tylko w czterech południowych krainach oraz z Beskidu Niskiego, leżącego na pograniczu Beskidu Zachodniego i Beskidu Wschodniego. Występuje na suchych łąkach i murawach, przydrożach, wzgórzach i nasłonecznionych zboczach. Żyje na dziewannie firletkowej - Verbascum lychnitis L, i dziewannie pospolitej - V. nigrum L. Larwy spotykano od czerwca do września na nadziemnych częściach rośliny. Przepoczwarczenie odbywa się w kokonie na miejscu żerowania.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Smreczyński 1929, Smreczyński 1976, Hoffmann 1958, Mazur M. 1983, Mazur M. 1994f, Pawłowski J. i in. 1994), Ojców (Kuśka A.*); Wyżyna Małopolska (Petryszak 1991, Mazur M. 1994f); Beskid Wschodni: Zyndranowa woj. Krosno (Petryszak i in. 1993); Pieniny (Tenenbaum 1925, Smreczyński 1929, Smreczyński 1976, Knutelski i Witkowski 1995); Polska (Lohse i Tischler 1983, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Dolina Popradu i Dunajca» (Petryszak 1982); «Beskid Niski» (Petryszak i in. 1993)