Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cionus gebleri Gyllenhal in Schönherr, 1838
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Kserotermofilny gatunek rozsiedlony od południowo-wschodniej Polski i Słowacji przez Węgry, Rumunię, Bułgarię, Grecję, Azję Mniejszą po Turkmenię i Syberię; notowany również z północnych Włoch. W Polsce mało znany; dotychczas znaleziony tylko na kilku stanowiskach na Wyżynie Lubelskiej i Roztoczu. Żyje wyłącznie na dziewannie fioletowej - Verbascum phoeniceum L., roślinie rosnącej na suchych łąkach, przydrożach, wzgórzach i stepach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Lubelska: Gródek (Cmoluch 1963, Mazur M. 1992), Rudnik (Cmoluch 1971), Wzgórza Chełmskie i Grabowieckie (Petryszak 1982, Szymczakowski 1965, Grądziel 1968, Smreczyński 1976, Mazur M. 1983), Tarnogóra koło Izbicy (Wanat M.*); Roztocze: Józefów Biłgorajski (Wanat M.*); Polska (Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992)