Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cionus hortulanus (Geoffroy in Fourcroy, 1785)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek rozprzestrzeniony w basenie Morza Śródziemnego, docierający na północ w Europie po południowe obszary Fennoskandii, a na wschód sięgający po Syberię, Azję Środkową i Azję Mniejszą. W Polsce występuje w całym kraju prócz wyższych partii górskich, nie jest jednak jeszcze notowany z Kotliny Nowotarskiej i Tatr. Spotykany na łąkach, przydrożach, przychaciach, kamieńcach, słonecznych wzgórzach, zrębach leśnych oraz na brzegach lasu, zarośli, piaszczystych i namulistych łach i stawów. Żyje na dziewannie pospolitej - Verbascum nigrum L., dziewannie kutnerowatej - V. phlomoides L., trędowniku bulwiastym - Scrophularia nodosa L. i namulniku brzegowym - Limosella aquatica L. W czerwcu-wrześniu żerujące larwy obserwowano na liściach i kwiatach. Przepoczwarczenie odbywa się w żółtobrunatnawym, okrągławym kokonie średnicy 4-5 mm. Stadium poczwarki trwa 6-10 dni.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 21 Pobrzeże Bałtyku Gdańsk Lentz 1879
KFP 21 Pobrzeże Bałtyku Koszalin Lüllwitz 1916
KFP 21 Pobrzeże Bałtyku Woliński Park Narodowy Stachowiak P. 1987b
KFP 21 Pobrzeże Bałtyku Dębina kolo Słupska Wanat M.*
KFP 21 Pojezierze Pomorskie nadl. Dębowo - rezerwat Kozielec Gotwald 1968
KFP 21 Pojezierze Pomorskie Bielinek nad Odrą Stachowiak P. 1994b
KFP 21 Pojezierze Mazurskie Gotwald 1968, Wanat 1989
KFP 21 Pojezierze Mazurskie Osowiec-Twierdza nad Biebrzą Wanat M.*
KFP 21 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Osterloff 1883, Schumann 1904, Schumann 1908, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Stachowiak P. 1995b
KFP 21 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Włocławek, Burzenin nad Wartą, Ruda Milicka Wanat M.*
KFP 21 Nizina Mazowiecka Osterloff 1883, Smreczyński 1932
KFP 21 Nizina Mazowiecka Głuchów koło Rawy Mazowieckiej Wanat M.*
KFP 21 Podlasie Puszcza Knyszyńska - rezerwat Budzisk Kubisz i Pawłowski 1995
KFP 21 Puszcza Białowieska Karpiński 1949d, Karpiński 1958, Gotwald 1968, Wanat 1994
KFP 21 Dolny Śląsk Wroclaw-Pracze Odrzańskie Kania J.*
KFP 21 Dolny Śląsk Wrocław-Wojnów Wanat M.*
KFP 21 Wzgórza Trzebnickie Siemianice koło Kępna Stachowiak P. 1992c
KFP 21 Górny Śląsk Kelch 1846, Roger 1856, Kuśka 1982, Mazur M. 1983
KFP 21 Górny Śląsk Rybnik, Górki Śląskie koło Raciborza, Ligota Dolna, Dębieńsko koło Orzesza Kuśka A.*
KFP 21 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Mazur M. 1983, Pawłowski J. i in. 1994
KFP 21 Wyżyna Małopolska Łódź Wanat 1987
KFP 21 Wyżyna Małopolska Tuszynek koło Łodzi, Rogów koło Koluszek, Inowłódz, Sulejów Wanat M.*
KFP 21 Góry Świętokrzyskie Gotwald 1968
KFP 21 Wyżyna Lubelska Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1986b, Cmoluch 1992, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987, Cmoluch i in. 1990, Cmoluch i in. 1992, Mazur M. 1992
KFP 21 Roztocze Tenenbaum 1913, Cmoluch 1963, Cmoluch i Łętowski 1987, Mazur M. 1992, Cmoluch i in. 1994, Łętowski 1995
KFP 21 Nizina Sandomierska Kotula 1873, Witkowski Z. i Mazur M. 1983, Witkowski Z. 1984
KFP 21 Sudety Zachodnie okolice Sobieszowa i Karpacza Stachowiak P. 1988b
KFP 21 Sudety Zachodnie Jawor Kuśka A.*
KFP 21 Sudety Zachodnie Poniatów Wanat M.*
KFP 21 Sudety Wschodnie Kłodzko Zebe G. 1853
KFP 21 Sudety Wschodnie Goszów koło Stronia Śląskiego, Kletno, Nowy Waliszów, Masyw Śnieżnika Kania J.*
KFP 21 Beskid Zachodni Kotula 1874, Petryszak 1982, Petryszak 1993, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski 1988, Knutelski 1991, Petryszak i in. 1995
KFP 21 Beskid Zachodni Skoczów Kuśka A.*
KFP 21 Beskid Wschodni Trella 1934, Petryszak i in. 1993, Mazur M. 1994, Mazur M. 1994b, Petryszak i Lachowska 1995, Petryszak i in. 1995
KFP 21 Bieszczady Ustrzyki Górne Petryszak 1977, Petryszak 1982, Stachowiak P. 1994
KFP 21 Pieniny Petryszak 1980b, Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski i in. 1992, Knutelski i Witkowski 1995
KFP 21 Polska Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1976, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 21 «Prusy» Dommer 1850, Zebe G. 1853, Lentz 1857
KFP 21 «Śląsk» Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912
KFP 21 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 21 «Galicja Północna» Nowicki M. 1873
KFP 21 «Karpaty» Nowicki M. 1873
KFP 21 «Beskid Niski» Petryszak i in. 1993