Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cionus longicollis Brisout, 1863h
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek obejmujący zasięgiem niemal całą Europę z wyjątkiem jej skrajnych obszarów północnych i południowych. W obrębie swego zasięgu występuje w dwu podgatunkach. Podgatunek nominotypowy występuje tylko w południowej i środkowej Francji oraz w Hiszpanii; podgatunek Cionus longicollis ssp. montanus Wingelm. zasiedla Anglię, południową Fennoskandię, górzyste obszary Europy Środkowej oraz części północne Włoch i Jugosławii. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk rozproszonych w różnych częściach kraju. Występuje na suchych i ciepłych zboczach, łąkach, murawach, przydrożach, nasłonecznionych wzgórzach, skałach, kamieńcach i brzegach lasu. Żyje na dziewannie drobnokwiatowej - Verbascum thapsus L. i dziewannie firletkowej - V. lychnitis L. Bionomia i cykl rozwojowy nie są poznane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Augustów (Smreczyński 1960b, Smreczyński 1976), nadl. Wigry - rezerwat Wasilczyki, nadl. Ruda - rezerwat Szumny Zdrój (Gotwald 1968), Puszcza Augustowska (Wanat 1989), Goniądz nad Biebrzą (Wanat M.*); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Saska Kępa (Smreczyński 1932); Puszcza Białowieska (Wanat 1994); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Smreczyński 1929, Smreczyński 1932, Smreczyński 1976, Mazur M. 1983); Roztocze: Florianka woj. Zamość (Fejfer F. 1924); Sudety Wschodnie: Międzygórze koło Bystrzycy Kłodzkiej (Polentz 1942); Beskid Zachodni (Petryszak 1982), Gorce, pasmo Lubania - Huba (Knutelski i Petryszak 1995); Pieniny (Smreczyński 1929, Smreczyński 1932, Petryszak 1980b, Petryszak 1982, Petryszak 1987, Knutelski i in. 1992, Petryszak i Kaczmarczyk 1992, Knutelski i Skalski 1993, Knutelski i Witkowski 1995), Podskalnia (Wanat M.*); Polska (Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992, Lohse i Lucht 1994); «ŚIąsk» (Horion 1951); «Podkarpacie» (Smreczyński 1932); «Dolina Dunajca i Popradu» (Smreczyński 1960b); «Karpaty» (Smreczyński 1976); «Sudety» (Smreczyński 1976)