Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cionus olens (Fabricius, 1798)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek rozsiedlony w zachodniej, środkowej i południowej części Europy, sięgający na wschód po Azję Mniejszą. W Polsce spotykany sporadycznie i dość rzadko, zarówno na niżu jak i na wyżynach; notowany tylko z siedmiu krain. Ryjkowiec kserotermofilny, zasiedlający suche łąki, odłogi, pastwiska, zarośla, zręby, przydroża, nasłonecznione wzgórza oraz brzegi lasów, rzek i rowów. Żyje na dziewannie pospolitej - Verbascum nigrum L., dziewannie drobnokwiatowej - V. thapsus L., dziewannie kutnerowatej - V. phlomoides L. i dziewannie rdzawej - V. blattaria L. W kwietniu-maju samica składa pojedynczo jaja w dołki na silnie owłosionych brzegach młodych liści; niekiedy jaja są składane swobodnie wśród włosków kutneru. Larwa żeruje na górnej powierzchni liści; młode larwy żywiące się tkankami liści są przykryte gęstymi włosami dziewanny. Dojrzałe larwy przed przepoczwarczeniem przewędrowują na inne partie rośliny, przytwierdzają i pokrywają swą śluzową wydzieliną. Poczwarka spoczywa w żółtawym kokonie pokrytym włoskami liścia, sporządzonym uprzednio przez larwę w ciągu około 10 godzin. Stadium poczwarki trwa około tygodnia.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Grudziądz-Mniszek (Białooki P.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: okolice Poznania (Schumann 1908, Szulczewski 1922), Toruń-Podgórz (Białooki P.*); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1883, Smreczyński 1932, Smreczyński 1976, Bartoszyński 1937b, Wanat 1993); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska: Kichary (Cmoluch i in. 1995), Dwikozy koło Sandomierza (Szypuła i Wanat 1996); Wyżyna Lubelska: Gródek koło Hrubieszowa (Cmoluch 1963, Smreczyński 1976, Petryszak 1982, Mazur M. 1983); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Smreczyński 1976, Petryszak 1982); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Reitter 1870); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Wingelmüller 1938); «Galicja Wschodnia» (Łomnicki M.A. 1886)