Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Cionus olens (Fabricius, 1798)
Opis w KFP:
[tom 21]
Gatunek rozsiedlony w zachodniej, środkowej i południowej części Europy, sięgający na wschód po Azję Mniejszą. W Polsce spotykany sporadycznie i dość rzadko, zarówno na niżu jak i na wyżynach; notowany tylko z siedmiu krain. Ryjkowiec kserotermofilny, zasiedlający suche łąki, odłogi, pastwiska, zarośla, zręby, przydroża, nasłonecznione wzgórza oraz brzegi lasów, rzek i rowów. Żyje na dziewannie pospolitej - Verbascum nigrum L., dziewannie drobnokwiatowej - V. thapsus L., dziewannie kutnerowatej - V. phlomoides L. i dziewannie rdzawej - V. blattaria L. W kwietniu-maju samica składa pojedynczo jaja w dołki na silnie owłosionych brzegach młodych liści; niekiedy jaja są składane swobodnie wśród włosków kutneru. Larwa żeruje na górnej powierzchni liści; młode larwy żywiące się tkankami liści są przykryte gęstymi włosami dziewanny. Dojrzałe larwy przed przepoczwarczeniem przewędrowują na inne partie rośliny, przytwierdzają i pokrywają swą śluzową wydzieliną. Poczwarka spoczywa w żółtawym kokonie pokrytym włoskami liścia, sporządzonym uprzednio przez larwę w ciągu około 10 godzin. Stadium poczwarki trwa około tygodnia.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pojezierze Pomorskie: Grudziądz-Mniszek (Białooki P.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: okolice Poznania (Schumann 1908, Szulczewski 1922), Toruń-Podgórz (Białooki P.*); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1883, Smreczyński 1932, Smreczyński 1976, Bartoszyński 1937b, Wanat 1993); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska: Kichary (Cmoluch i in. 1995), Dwikozy koło Sandomierza (Szypuła i Wanat 1996); Wyżyna Lubelska: Gródek koło Hrubieszowa (Cmoluch 1963, Smreczyński 1976, Petryszak 1982, Mazur M. 1983); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Smreczyński 1976, Petryszak 1982); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Reitter 1870); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Wingelmüller 1938); «Galicja Wschodnia» (Łomnicki M.A. 1886)