Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Corticaria longicornis (Herbst, 1793)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek występujący głównie w środkowej i północnej części Europy, w Szwecji sięgający daleko poza koło podbiegunowe, a najdalej na wschód wysuniętym stanowiskiem jest Jarosławl (ZSRR). Niektóre dane o rozmieszczeniu odnoszą się do bardzo podobnego gatunku C. impressa (Ol.), z którym był niekiedy mylony. W Polsce znany z nielicznych stanowisk w siedmiu krainach, przy czym występowanie w Sudetach Zachodnich winno być potwierdzone nowymi materiałami, gdyż J, Gerhardt (1910) nie zaliczył tego gatunku do chrząszczy śląskich, mimo że uprzednio (1905b, 1905d, 1906) wykazał go z Kotła pod Śnieżką. Poławiany na butwiejącym i zapleśniałym drewnie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Frantzius 1853, Lentz 1879, Labler 1920, Kleine 1940, Horion 1961); Pojezierze Pomorskie: Trzebiechowo, Wielumie woj. Szczecin (Kleine 1940); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Częstochowa, Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: Widzów woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Roztocze: Smoryń woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie: Kocioł pod Śnieżką (Gerhardt 1905b, Gerhardt 1905d, Gerhardt 1906); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923c); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Kugelann 1794, Mannerheim 1844, Lentz 1857); «gubernia piotrkowska» (Jakobson 1915)

Uwagi:
«Prusy»: terra typica! dla Latridius ruficornis Kug.