Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cleopus pulchellus (Herbst, 1795)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek obejmujący zasięgiem południową i środkową część Europy, sięgający na północ po południowe prowincje Fennoskandii; ponadto notowany z Madery i północno-zachodniej Afryki. W Polsce, chociaż nie jest znany z niektórych krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze kraju. Występuje na miejscach wilgotnych w jasnych lasach liściastych i zaroślach, na brzegach potoków, piaszczystych i namulistych brzegach łach i stawów. Żyje na trędowniku bulwiastym - Scrophularia nodosa L. i namulniku brzegowym - Limosella aquatica L. W maju-czerwcu samica składa 2-3 jaj w okrągławe komory jajowe w miękiszu liścia. Larwy żerują na liściach, rzadziej na łodydze; przepoczwarczają się w kokonie na roślinie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Frantzius 1853, Lentz 1879, Brischke 1889, Helm 1901, Lüllwitz 1916, Wingelmüller 1938, Stachowiak P. 1987b); Pojezierze Pomorskie: nadl. Dębowo - rezerwat Kozielec (Gotwald 1968), rezerwat Bielinek nad Odrą (Stachowiak P. 1994b); Pojezierze Mazurskie: nadl. Ruda — rezerwat Szumny Zdrój (Gotwald 1968), Puszcza Augustowska (Wanat 1989, Smreczyński 1976); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1908b, Gerhardt 1910, Schumann 1908, Szulczewski 1922); Puszcza Białowieska: Polana Białowieska (Wanat 1994); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Polentz 1949), Wrocław-Wojnów (Wanat M.*); Wzgórza Trzebnickie: Siemianice koło Kępna (Stachowiak P. 1992c); Górny Śląsk (Kelch 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kuśka 1982), Wodzisław Śląski, Bełsznica (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Nowicki M. 1873b, Osterloff 1883, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Smreczyński 1932, Smreczyński 1976, Wingelmüller 1938, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska: Pabianice, Góry Pieprzowe koło Sandomierza (Wanat M.*); Wyżyna Lubelska: Gródek (Mazur M. 1992); Roztocze: Obrocz woj. Zamość (Tenenbaum 1913, Cmoluch i in. 1994); Nizina Sandomierska: Puszcza Niepołomicka (Witkowski Z. i Mazur M. 1983, Witkowski Z. 1984); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Stachowiak P. 1988b), Góry Bardzkie - Garb Golińca (Kania J.*); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853, Gerhardt 1910), Złoty Stok (Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910), Masyw Śnieżnika (Kania J.*); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Pawłowski J. 1967, Petryszak 1982), góra Czantoria (Kuśka A.*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Smreczyński 1955c); Bieszczady (Petryszak 1977, Petryszak 1982, Stachowiak P. 1994); Pieniny (Petryszak 1982, Knutelski i Witkowski 1995); Tatry: Przełączka przy Kopie (Knutelski i Kuśka 1991, Knutelski 1993); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Hoffmann 1958, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); Polska Zachodnia (Smreczyński 1976); «Pomorze» (Wingelmüller 1938); «Prusy» (Dommer 1850, Zebe G. 1853, Lentz 1857); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Wingelmüller 1938); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Gerhardt 1890b); «Galicja» (Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Beskid Niski» (Petryszak i in. 1993)