Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Corticaria obscura Brisout, 1863f
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Rozsiedlony w zachodniej, południowej i środkowej Europie, wykazywany także z Kaukazu i Algierii. W Polsce jest chrząszczem rzadko spotykanym, znanym tylko z pięciu krain w zachodniej i południowej części kraju. Zamieszkuje słoneczne lasy, przecinki i polany śródleśne, pobrzeża lasów oraz łąki. Poławiany na krzewach, na liściach i łodygach roślin należących do rodzajów: oset (Carduus L.), ostrożeń (Cirsium Mill.) i dziewanna (Verbascum L.). W łodygach tych roślin rozwijają się prawdopodobnie larwy tego chrząszcza, gdyż z łodyg przekwitłej dziewanny wyhodowano postacie dojrzałe.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data: