Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anoplus plantaris (Naezén, 1794)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w Europie i na Syberii, w Fennoskandii sięgający daleko poza koło podbiegunowe. Zarówno w Polsce, jak i w krajach sąsiednich wszędzie często spotykany na niżu i w górach; u nas nie znany jeszcze tylko z Tatr. Występuje w wilgotnych lasach liściastych, gajach, na zrębach, bagnach, torfowiskach i brzegach rzek i potoków. Żyje na olszy czarnej - Alnus glutinosa (L.) Gaertn., brzozie brodawkowatej - Betula verrucosa Ehrh. i brzozie omszonej - B. pubescens Ehrh. Samica składa jaja w nerw środkowy liścia, rzadziej w nerwy boczne. Larwa żeruje w minach liściowych, pod koniec wzrostu wycina naokoło końca miny część liścia, który spada na ziemię. Przepoczwarzenie następuje w komorze utworzonej przez połączone ze sobą części naskórka górnej i dolnej powierzchni liścia. Imagines poławiano głównie w maju i czerwcu, w zimie w ściółce liściastej przy podstawie drzew.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin, Zaleskie woj. Słupsk (Lüllwitz 1916), Woliński Park Narodowy (Stachowiak P. 1987b); Pojezierze Pomorskie: Bory Tucholskie (Cholewicka-Wiśniewska 1994, Cholewicka-Wiśniewska 1994b); Pojezierze Mazurskie: nadl. Rajgród - rezerwat Czerwone Bagno (Gotwald 1968), Puszcza Augustowska (Wanat 1989), Piduń koło Szczytna (Malkin B.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schumann 1904, Schumann 1908, Szulczewski 1922, Skwarra 1929, Stachowiak P. 1984); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1883, Smreczyński 1932, Cholewicka-Wiśniewska 1982, Cholewicka-Wiśniewska 1994, Cholewicka-Wiśniewska 1994b), Łomna koło Warszawy, Puszcza Bolimowska - Grabie koło Skierniewic (Wanat M.*); Podlasie: Maciejowice woj. Siedlce (Cmoluch 1995), Różanystok (Malkin B.*); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d, Karpiński 1958, Gotwald 1968, Cholewicka-Wiśniewska 1994, Cholewicka-Wiśniewska 1994b, Trojan i in. 1994, Wanat 1994); Dolny Śląsk: Wrocław-Zakrzów, Sulistrowiczki (Wanat M.*); Wzgórza Trzebnickie: Siemianice koło Kępna (Stachowiak P. 1992c); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Chłodny 1978, Chłodny 1984b, Chłodny i in. 1980, Mazur M. 1983), Rybnik, Jastrzębie-Zdrój, Łaziska koło Wodzisławia Śląskiego (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Smreczyński 1932, Mazur M. 1983, Pawłowski J. i in. 1994); Wyżyna Małopolska (Kulczyński W. 1873, Lgocki 1908, Wanat 1987, Petryszak 1988, Petryszak 1991, Kuśka 1989c, Cmoluch 1995), Nowosolna koło Łodzi, Rogów koło Koluszek (Wanat M.*); Góry Świętokrzyskie: Święta Katarzyna (Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Smreczyński 1932, Cmoluch 1972); Roztocze (Tenenbaum 1913, Cmoluch i Łętowski 1987, Cmoluch i Łętowski 1995, Mazur M. 1992, Cmoluch i in. 1994); Nizina Sandomierska (Kotula 1873, Łętowski 1994), Szarów woj. Kraków (Kuśka A.*); Sudety Zachodnie (Harnisch 1925, Skwarra 1929, Stachowiak P. 1988b), Kopaniec koło Starej Kamienicy (Malkin B.*), Karpacz (Wanat M.*); Sudety Wschodnie (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870), Masyw Śnieżnika - Krzyżnik (Kania J.*), Kletno (Wanat M.*); Beskid Zachodni (Kotula 1873, Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1967, Petryszak 1982, Petryszak 1993, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski 1988, Knutelski 1991, Petryszak i in. 1993, Petryszak i in. 1995), góra Błatnia (Kuśka A.*); Kotlina Nowotarska: Magura Spiska - Jurgów (Knutelski i Skalski 1993); Beskid Wschodni (Trella 1934, Petryszak 1982, Petryszak i in. 1993, Mazur M. 1994, Petryszak i Lachowska 1995, Petryszak i in. 1995), Jaworze Dolne koło Pilzna (Wanat M.*); Bieszczady (Petryszak 1982, Stachowiak P. 1994), Polańczyk (Malkin B.*); Pieniny (Knutelski i Witkowski 1993b, Knutelski i Witkowski 1995); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1976, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1871, Lentz 1876); «Śląsk» (Schilling 1845, Letzner 1871, Letzner 1876, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Beskid Niski» (Petryszak 1982, Petryszak i in. 1993)