Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Anoplus roboris Suffrian, 1840b
Opis w KFP:
[tom 21]
Obszar rozsiedlenia tego gatunku obejmuje całą Europę z wyjątkiem północnych obszarów Fennoskandii. W Polsce, aczkolwiek nie jest jeszcze znany z niektórych krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze. Zasiedla bagniste lasy liściaste oraz wilgotne doliny rzek i potoków. Żyje na olszy czarnej - Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Samica składa jaja w komorę wygryzioną w nerwie, głównie w wierzchołkowej części liścia; przebieg rozwoju taki sam jak u poprzedniego gatunku.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pobrzeże Bałtyku (Bartoszyński 1937); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Borecka — Lipowo (Wanat M.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Gruszczyce (Osterloff 1883), Puszcza Zielonka koło Poznania (Stachowiak P. 1984); Puszcza Białowieska (Wanat 1994); Dolny Śląsk: rezerwat Przełęk koło Nysy (Kuśka A.*), Wrocław-Wojnów, Masyw Ślęży — góra Radunia (Wanat M.*); Wzgórza Trzebnickie: Siemianice koło Kępna (Stachowiak P. 1992c); Górny Śląsk (Roger 1856, Reitter 1870, Tomków 1978, Mazur M. 1983, Chłodny 1984b), Jastrzębie-Zdrój, Górki Śląskie koło Raciborza, Rybnik (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Pawłowski J. i in. 1994); Wyżyna Małopolska: Łódź (Wanat 1987), Biała Góra (Petryszak 1991), Tuszyn, Grotniki koło Łodzi, Rogów koło Koluszek, Inowłódz (Wanat M.*); Góry Świętokrzyskie: Wola Szczygiełkowa (Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1971, Cmoluch 1992, Cmoluch i in. 1990, Łętowski i Minda-Lechowska 1995); Roztocze (Cmoluch i Łętowski 1987, Mazur M. 1992, Cmoluch i in. 1994, Łętowski 1995, Minda-Lechowska 1995); Nizina Sandomierska (Tomków 1978, Witkowski Z. i Mazur M. 1983, Witkowski Z. 1984, Łętowski 1994); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Stachowiak P. 1988b), Góry Bardzkie - Garb Golińca (Kania J.*), Podlesie koło Nowej Rudy (Wanat M.*); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853, Bach 1854), Nowy Waliszów, Masyw Śnieżnika (Kania J.*), Ptasznik koło Kłodzka (Kuśka A.*); Beskid Zachodni (Reitter 1870, Kotula 1873, Nunberg 1948, Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968, Stachowiak P. 1980, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1993, Mazur M. 1983, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski 1988, Petryszak i in. 1993, Petryszak i in. 1995); Beskid Wschodni (Trella 1934, Petryszak 1982, Petryszak i in. 1993, Mazur M. 1994, Petryszak i Lachowska 1995, Petryszak i in. 1995), Przemyśl (Wanat M.*); Bieszczady (Petryszak 1977, Petryszak 1982, Petryszak i in. 1993, Stachowiak P. 1994), pasmo Żuków (Kuśka A.*), Zatwarnica (Malkin B.*), Krywe (Wanat M.*); Pieniny (Gotwald 1968, Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1993b, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski i in. 1992, Knutelski i Skalski 1993, Knutelski i Witkowski 1995); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1976, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Lentz 1871, Lentz 1876); «Śląsk» (Lentz 1876, Schilsky 1888, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Beskid Niski» (Petryszak i in. 1993)