Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anoplus setulosus Kirsch, 1870
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek rozmieszczony w środkowej części Europy, we Francji i w północnych Włoszech, na wschód sięgający po południowe tereny europejskiej części byłego ZSRR. W Polsce notowany tylko z siedmiu południowych krain. Zamieszkuje brzegi rzek i potoków oraz mokre łąki i pobrzeża wilgotnych lasów. Żyje na olszy szarej - Alnus incana (L.) Mnch. oraz na olszy zielonej - A viridis (Chaix) Lam. et Dc, rosnącej w strefie kosodrzewiny, u nas w Bieszczadach. Rozwój larwalny jak u Anoplus plantaris (Naezen). Imago zimuje w ściółce liściastej i wśród mchów na pniach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.