Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anoplus setulosus Kirsch, 1870
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek rozmieszczony w środkowej części Europy, we Francji i w północnych Włoszech, na wschód sięgający po południowe tereny europejskiej części byłego ZSRR. W Polsce notowany tylko z siedmiu południowych krain. Zamieszkuje brzegi rzek i potoków oraz mokre łąki i pobrzeża wilgotnych lasów. Żyje na olszy szarej - Alnus incana (L.) Mnch. oraz na olszy zielonej - A viridis (Chaix) Lam. et Dc, rosnącej w strefie kosodrzewiny, u nas w Bieszczadach. Rozwój larwalny jak u Anoplus plantaris (Naezen). Imago zimuje w ściółce liściastej i wśród mchów na pniach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 21 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kraków-Przegorzały Mazur M. 1983
KFP 21 Sudety Zachodnie Poniatów Wanat M.*
KFP 21 Sudety Wschodnie Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910
KFP 21 Sudety Wschodnie Stronie Śląskie Wanat M.*
KFP 21 Beskid Zachodni Wanka 1917b, Smreczyński 1929, Tenenbaum 1931, Trella 1934, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1993, Petryszak 1993b, Petryszak i Knutelski 1987, Petryszak i in. 1995
KFP 21 Beskid Zachodni Szczawiczne Wanat M.*
KFP 21 Beskid Wschodni Petryszak 1982, Mazur M. 1994, Petryszak i in. 1993, Petryszak i Lachowska 1995, Petryszak i in. 1995
KFP 21 Beskid Wschodni Jodłowa, Rzepedź Kuśka A.*
KFP 21 Bieszczady Petryszak 1977, Petryszak 1982, Petryszak i in. 1993, Stachowiak P. 1994
KFP 21 Bieszczady Polańczyk Malkin B.*
KFP 21 Bieszczady Stare Sioło Wanat M.*
KFP 21 Pieniny Tenenbaum 1931, Trella 1934, Gotwald 1968, Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1987, Petryszak 1993b, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski i in. 1992, Petryszak i Kaczmarczyk 1992, Knutelski i Skalski 1993, Knutelski i Witkowski 1995
KFP 21 Polska Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 21 «Śląsk» Kraatz 1876, Lentz 1876, Łomnicki M.A. 1913, Reitter 1916, Schenkling i Marshall 1939, Horion 1951, Smreczyński 1976
KFP 21 «Karpaty» Smreczyński 1976
KFP 21 «Podkarpacie» Smreczyński 1976
KFP 21 «Beskid Niski» Petryszak 1982, Petryszak i in. 1993