Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Anoplus setulosus Kirsch, 1870
Opis w KFP:
[tom 21]
Gatunek rozmieszczony w środkowej części Europy, we Francji i w północnych Włoszech, na wschód sięgający po południowe tereny europejskiej części byłego ZSRR. W Polsce notowany tylko z siedmiu południowych krain. Zamieszkuje brzegi rzek i potoków oraz mokre łąki i pobrzeża wilgotnych lasów. Żyje na olszy szarej - Alnus incana (L.) Mnch. oraz na olszy zielonej - A viridis (Chaix) Lam. et Dc, rosnącej w strefie kosodrzewiny, u nas w Bieszczadach. Rozwój larwalny jak u Anoplus plantaris (Naezen). Imago zimuje w ściółce liściastej i wśród mchów na pniach.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.