Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Rynchaenus (Rynchaenus) alni (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek zamieszkujący południową i środkową część Europy, docierający na północ do Danii, Litwy i Estonii. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych stanowisk w tylko siedmiu krainach, przy czym większość danych o jego rozmieszczeniu opiera się na znaleziskach sprzed przeszło stu lat; ostatnia wzmianka o znalezieniu tego ryjkowca w Głogówku na Śląsku Dolnym opublikowana była przez J. Seidla w 1931 r., dopiero po upływie 60 lat złowiono kilka okazów w okolicy Wrocławia. Występuje w lasach liściastych, parkach, wzdłuż dróg i na zboczach. Żyje na wiązie pospolitym - Ulmus campestris L. em. Huds. (U. foliacea Gilib.) i wiązie górskim (brzoście) - U. scabra Mill. (U. montana With.). W maju samica składa jaja na liściu w nerw środkowy, rzadziej w boczny. Larwa w maju-czerwcu najczęściej minuje liść na wierzchołku - początkowo drąży chodnik po obu stronach nerwu, a następnie wygryza minę w postaci płytki; w czerwcu przepoczwarcza się w kulistym kokonie w miejscu ostatniego żerowania.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 21 Pojezierze Mazurskie Lentz 1856, Smreczyński 1976, Górny 1975
KFP 21 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Głogów Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Riedel 1893
KFP 21 Dolny Śląsk Gerhardt 1865, Gerhardt 1866c, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Letzner 1871, Leder 1872, Seidel 1931b
KFP 21 Dolny Śląsk Szewce koło Wrocławia Kania J.*
KFP 21 Dolny Śląsk Wrocław-Świniary Szypuła J.*
KFP 21 Wzgórza Trzebnickie Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910
KFP 21 Wyżyna Lubelska Puławy Smirnov 1910b
KFP 21 Sudety Zachodnie Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910
KFP 21 Sudety Wschodnie Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910
KFP 21 Polska Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Hoffmann 1958, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 21 Polska Zachodnia Smreczyński 1976
KFP 21 «Prusy» Siebold 1847, Horion 1951
KFP 21 «Prusy Wschodnie» Seidlitz 1891
KFP 21 «Śląsk» Schilling 1845, Gerhardt 1906, Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913
KFP 21 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 21 «Hrabstwo Kłodzkie» Schilling 1845

Uwagi:
«Śląsk»: — terra typica!dla Orchestes alni var. connatus Gerh. i Orchestes alni var. quadrimaculatus Gerh.