Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Corticaria polypori Sahlberg, 1900b
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek rozmieszczony w północnej i środkowej części Europy, docierający na południe do Pirenejów, Banatu i Siedmiogrodu. W Polsce znany tylko z dwu południowych krain, od przeszło 80 lat u nas nie poławiany. Zamieszkuje lasy pierwotne, stąd przez niektórych, autorów uważany za relikt preglacjalny. Spotykano go w murszejącym drewnie pni i pniaków, uprzednio zaatakowanych przez owady drewnożerne, zwłaszcza larwy kózek, a następnie zasiedlonych przez mrówki; znajdowano go również pod odstającą korą, w gniazdach ptaków i w opuszczonych mrowiskach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Related publications:

Gerhardt J. 1906. Neue Fundorte seltener schlesischer Käfer aus dem Jahre 1905. Z. Ent., Breslau, (N. F.) 31, str. 1-7. – F.

Gerhardt J. 1910. Verzeichnis der Käfer Schlesiens preussischen und österreichischen Anteils, geordnet nach dem Catalogus coleopterorum Europae vom Jahre 1906. Dritte, neubearbeitete Auflage, Berlin, XVI + 431 str. – F. pdf icon

Horion A. 1951. Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas (Deutschland, Österreich, Tschechoslovakei) mit kurzen faunistischen Angaben. 1-2. Stuttgart, X + 536 str. – F.

Horion A. 1961. Faunistik der Mitteleuropäischen Käfer. Band VIII: Clavicornia 2. Teil (Thorictidae bis Cisidae), Teredilia, Coccinellidae. Überlingen-Bodensee, XVI + 375 str. – F.

Horion A. 1972. Zwölfter Nachtrag zum Verzeichnis der mitteleuropäischen Käfer. Ent. Bl., Krefeld, 68, str. 9-42, 5 rys. – F.

Kersten J. 1944. Beitrag zur Käferfauna Pommerns. Ent. Bl., Krefeld, 40, str. 30-32. – F.

Kuhnt P. 1912. Illustrierte Bestimmungs-Tabellen der Käfer Deutschlands. Ein Handbuch zum genauen und leichten Bestimmen aller in Deutschland vorkommenden Käfer. Lieferung 2-16. Stuttgart, str. 65-1138, 10350 rys. – F, S: 13.

Letzner K. 1886d. Status der Coleoptern-Fauna Schlesiens Ende des Jahres 1885. Jber. Schles. Ges. Vaterld. Kult., Breslau, 63, str. 281-282. – F.

Letzner K. 1888. Fortsetzung des Verzeichnisses der Käfer Schlesiens. Z. Ent., Breslau, N. F., 13, str. 181-236. – F.

Łomnicki M. [A.]. 1913. Wykaz chrząszczów czyli Tęgopokrywych (Coleoptera) ziem polskich. (Catalogus coleopterorum Poloniae). Kosmos, Lwów, 38, str. 21–155. – F. pdf icon

Seidlitz G. 1889. Fauna Transsylvanica. Die Kaefer Siebenbuergens. III. und IV. Lieferung. Königsberg, str. XLI–XLVIII, 49–128 [Gattungen], 241–544. – F, S: 8.