Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Rynchaenus (Rynchaenus) erythropus (Germar, 1821)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek obejmujący zasięgiem Europę Zachodnią i Południową oraz zachodnią część Europy Środkowej, Węgry i zachodnie Podole; notowano go ponadto z zachodniej części Afryki Północnej. W Polsce ryjkowiec mało znany, wykazywany tylko z czterech południowych krain, przy tym wzmianki o jego występowaniu na Śląsku Dolnym i w Sudetach Zachodnich opierają się na znaleziskach sprzed przeszło stu lat. Występuje w lasach liściastych, zwłaszcza zadrzewieniach dębowych. Żyje na dębie szypułkowym - Quercus robur L. Początkowo larwa żeruje w liściu w wąskim chodniku, który stopniowo rozszerza, a następnie wygryza kolistą minę; pod koniec rozwoju wycina wokół miny płatek liścia i spada z nim na ziemię, gdzie przepoczwarcza się spoczywając między dwoma oskórkami liścia.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.