Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Rynchaenus (Rynchaenus) erythropus (Germar, 1821)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek obejmujący zasięgiem Europę Zachodnią i Południową oraz zachodnią część Europy Środkowej, Węgry i zachodnie Podole; notowano go ponadto z zachodniej części Afryki Północnej. W Polsce ryjkowiec mało znany, wykazywany tylko z czterech południowych krain, przy tym wzmianki o jego występowaniu na Śląsku Dolnym i w Sudetach Zachodnich opierają się na znaleziskach sprzed przeszło stu lat. Występuje w lasach liściastych, zwłaszcza zadrzewieniach dębowych. Żyje na dębie szypułkowym - Quercus robur L. Początkowo larwa żeruje w liściu w wąskim chodniku, który stopniowo rozszerza, a następnie wygryza kolistą minę; pod koniec rozwoju wycina wokół miny płatek liścia i spada z nim na ziemię, gdzie przepoczwarcza się spoczywając między dwoma oskórkami liścia.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 21 Dolny Śląsk Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1901, Gerhardt 1910
KFP 21 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Potok Złoty woj. Częstochowa Lgocki 1908
KFP 21 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska okolice Częstochowy Kuntze R. 1933, Kuntze R. 1933b, Kuntze i Noskiewicz 1938
KFP 21 Sudety Zachodnie Rottenberg 1868b, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910
KFP 21 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1934, Kuntze i Noskiewicz 1938, Smreczyński 1955, Smreczyński 1976, Petryszak 1982
KFP 21 Polska Łomnicki M.A. 1913, Lohse 1983, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 21 «Śląsk» Seidlitz 1891, Kuhnt 1912, Horion 1951, Dieckmann 1976, Smreczyński 1976, Petryszak 1982, Lohse 1983, Koch K. 1992
KFP 21 «Galicja» Dieckmann 1976
KFP 21 «Brama Morawska» Petryszak 1982