Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Rynchaenus (Rynchaenus) quedenfeldtii (Gerhardt, 1865)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek rozsiedlony od południowo-wschodnich obszarów Europy Środkowej i Europy Południowej przez Kaukaz i Anatolie po Azję Zachodnią. W Polsce należy do rzadkości faunistycznych; notowano go tylko z pojedynczych stanowisk w trzech południowych krainach, przy czym ostatnia wzmianka o znalezieniu tego ryjkowca w okolicach Legnicy pochodzi sprzed przeszło 60 lat. Spotykany w lasach liściastych, na suchych zboczach i sadzonych zadrzewieniach. Żyje na wiązie pospolitym - Ulmus campestris L. em. Huds. Larwa żeruje i odbywa rozwój w minie wygryzanej w blaszce liściowej.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Legnica (Gerhardt 1865, Gerhardt 1866b, Gerhardt 1866c, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Letzner 1871, Leder 1872, Scholz R. 1927d, Kuntze i Noskiewicz 1938); Wyżyna Małopolska: Góry Pieprzowe (Mazur M. 1994f); Wyżyna Lubelska: Polesie Lubelskie — Łańcuchów (Cmoluch 1992); Polska (Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Gerhardt 1866, Seidlitz 1875, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Seidlitz 1891, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Reitter 1916, Winkler A. 1932b, Klima 1935, Kuntze i Noskiewicz 1938, Horion 1951, Smreczyński 1976, Petryszak 1982, Lohse 1983, Koch K. 1992); «Brama Morawska» (Petryszak 1982)

Uwagi:
Dolny Śląsk: — locus typicus!dla Orchestes Quedenfeldtii Gerh.