Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Rynchaenus (Rynchaenus) quercus (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek występujący w prawie całej Europie z wyjątkiem północnych obszarów Fennoskandii; notowany ponadto z Algierii i Bliskiego Wschodu. W Polsce ryjkowiec pospolity, występujący od Bałtyku aż po Tatry; z wyjątkiem Kotliny Nowotarskiej, Bieszczadów i Pienin notowany z pozostałych krain, niekiedy wielokrotnie. Żyje na różnych dębach - Quercus L. Samica składa jaja w nerw środkowy lub nerwy boczne liścia. Larwa w czerwcu-lipcu żeruje początkowo w wąskiej minie wygryzionej wzdłuż nerwu, i nie docierając do wierzchołkowej części liścia, wydrąża szeroką minę w blaszce liściowej; przepoczwarcza się w środku miny w utworzonym przez siebie kokonie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
[No detailed distribution data]

Uwagi:
Wykazywany z wszystkich krain oprócz Kotliny Nowotarskiej, Bieszczadów i Pienin.