Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Rynchaenus (Euthoron) fagi (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek rozmieszczony w południowej, zachodniej i środkowej części Europy oraz na obszarach południowej Fennoskandii. W Polsce występuje od Bałtyku aż po Tatry; nie jest notowany jeszcze tylko z Podlasia i Kotliny Nowotarskiej. Żyje głównie na buku zwyczajnym - Fagus silvatica L., rzadziej na grabie zwyczajnym - Carpinus betulus L. Samica w kwietniu umieszcza zwykle jedno jajo, przeważnie w głównym, rzadziej w bocznym nerwie na dolnej stronie liścia; komorę jajową zamyka czarną wydzieliną. Ta sama samica może niekiedy na jednym liściu złożyć 2-3 jaja. Larwa w kwietniu-maju wygryza z początku krótki chodnik w nerwie, następnie drąży w blaszce liścia szeroką minę dochodzącą do brzegu. Krótko przed przepoczwarczeniem oddala się od brzegu liścia i robi pęcherzykowatą minę, w której przepoczwarcza się w okrągłym kokonie o 4-milimetrowej średnicy, wytworzonym z własnej wydzieliny.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 21 Pobrzeże Bałtyku Brischke 1881, Enderlein 1908, Lüllwitz 1916, Nowakowski J.T. 1954, Stachowiak P. 1987b
KFP 21 Pobrzeże Bałtyku Rozewie Kuśka A.*
KFP 21 Pobrzeże Bałtyku Wolin Malkin B.*
KFP 21 Pojezierze Pomorskie Mokrzecki 1928, Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936, Kuntze R. 1936c, Nunberg 1947b, Nowakowski J.T. 1954, Stocki 1989, Stachowiak P. 1994b, Stachowiak P. 1995
KFP 21 Pojezierze Mazurskie Gotwald 1968
KFP 21 Pojezierze Mazurskie okolice Mikołajek Malkin B.*
KFP 21 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Osterloff 1883, Trzebiński 1916, Szulczewski 1922, Kéler 1927, Skwarra 1929, Riabinin 1961, Mazur 1970
KFP 21 Nizina Mazowiecka Nowakowski J.T. 1954
KFP 21 Nizina Mazowiecka Truskaw koło Warszawy Malkin B.*
KFP 21 Puszcza Białowieska Wanat 1994
KFP 21 Dolny Śląsk Kelch 1846, Roger 1856, Seidel 1926
KFP 21 Wzgórza Trzebnickie Siemianice koło Kępna Stachowiak P. 1992c
KFP 21 Górny Śląsk Kelch 1846, Roger 1856, Schnaider Z. 1974, Kuśka 1982, Mazur M. 1983, Stocki 1991
KFP 21 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kotula 1873, Osterloff 1883, Lgocki 1908, Smreczyński 1932, Witkowski Z. 1969, Mazur M. 1983, Skrzypczyńska 1983, Kowalewski 1988, Pawłowski J. i in. 1994
KFP 21 Wyżyna Małopolska Kulczyński W. 1873, Nowakowski J.T. 1954, Kuśka 1989c
KFP 21 Góry Świętokrzyskie Nunberg 1947b, Gotwald 1968, Cmoluch 1980, Michalska 1988, Kuśka 1989c
KFP 21 Wyżyna Lubelska Riabinin 1961, Cmoluch i in. 1988
KFP 21 Roztocze Tenenbaum 1913, Smreczyński 1932, Cmoluch i Łętowski 1987, Stocki 1989, Beiger 1991, Mazur M. 1992, Cmoluch i in. 1993, Cmoluch i in. 1994, Cholewicka-Wiśniewska 1994, Łętowski 1995, Minda-Lechowska 1995, Sadowska 1995
KFP 21 Roztocze Staw Echo Kuśka A.*
KFP 21 Nizina Sandomierska Kotula 1873, Łętowski 1994
KFP 21 Sudety Zachodnie Harnisch 1925, Skwarra 1929
KFP 21 Sudety Zachodnie Góry Bardzkie - Garb Golińca Kania J.*
KFP 21 Sudety Wschodnie Kelch 1846
KFP 21 Sudety Wschodnie rezerwat Puszcza Śnieżnej Białki Kania J.*
KFP 21 Sudety Wschodnie góra Ptasznik koło Kłodzka Kuśka A.*
KFP 21 Beskid Zachodni Roger 1856, Reitter 1870, Stobiecki 1883, Smreczyński 1932, Nunberg 1948, Pawłowski J. 1967, Petryszak 1982, Petryszak 1993, Michalska 1987, Petryszak i Knutelski 1987, Petryszak i in. 1993, Petryszak i in. 1995
KFP 21 Beskid Zachodni góra Czantoria Kuśka A.*
KFP 21 Beskid Wschodni Trella 1934, Petryszak 1977, Petryszak 1982, Petryszak i in. 1993, Mazur M. 1994, Petryszak i Lachowska 1995, Petryszak i in. 1995
KFP 21 Beskid Wschodni Jodłowa Kuśka A.*
KFP 21 Bieszczady Petryszak 1977, Petryszak 1982, Cockell 1990, Stachowiak P. 1994
KFP 21 Bieszczady góra Krzemień Kuśka A.*
KFP 21 Bieszczady Zatwarnica Malkin B.*
KFP 21 Pieniny Petryszak 1980b, Petryszak 1982, Petryszak 1987, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski i in. 1992, Petryszak i Kaczmarczyk 1992, Knutelski i Witkowski 1995
KFP 21 Tatry Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Łomnicki M.A. 1886, Reitter 1870b, Nowicki M. 1873, Petryszak 1982, Skrzypczyńska 1983, Knutelski 1993
KFP 21 Polska Wajgiel 1875, Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Smreczyński 1976, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 21 «Prusy» Siebold 1847, Lentz 1857
KFP 21 «Prusy Zachodnie» Brischke 1883
KFP 21 «Prusy Wschodnie» Seidlitz 1891
KFP 21 «Śląsk» Schilling 1845, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Pax 1921
KFP 21 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 21 «Galicja Zachodnia» Nowicki M. 1873
KFP 21 «Hrabstwo Kłodzkie» Schilling 1845
KFP 21 «Karpaty» Nowicki M. 1873
KFP 21 «Sudety» Konca i in. 1994
KFP 21 «Beskid Niski» Petryszak i in. 1993