Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Rynchaenus (Euthoron) fagi (Linnaeus, 1758)
Opis w KFP:
[tom 21]
Gatunek rozmieszczony w południowej, zachodniej i środkowej części Europy oraz na obszarach południowej Fennoskandii. W Polsce występuje od Bałtyku aż po Tatry; nie jest notowany jeszcze tylko z Podlasia i Kotliny Nowotarskiej. Żyje głównie na buku zwyczajnym - Fagus silvatica L., rzadziej na grabie zwyczajnym - Carpinus betulus L. Samica w kwietniu umieszcza zwykle jedno jajo, przeważnie w głównym, rzadziej w bocznym nerwie na dolnej stronie liścia; komorę jajową zamyka czarną wydzieliną. Ta sama samica może niekiedy na jednym liściu złożyć 2-3 jaja. Larwa w kwietniu-maju wygryza z początku krótki chodnik w nerwie, następnie drąży w blaszce liścia szeroką minę dochodzącą do brzegu. Krótko przed przepoczwarczeniem oddala się od brzegu liścia i robi pęcherzykowatą minę, w której przepoczwarcza się w okrągłym kokonie o 4-milimetrowej średnicy, wytworzonym z własnej wydzieliny.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pobrzeże Bałtyku (Brischke 1881, Enderlein 1908, Lüllwitz 1916, Nowakowski J.T. 1954, Stachowiak P. 1987b), Rozewie (Kuśka A.*), Wolin (Malkin B.*); Pojezierze Pomorskie (Mokrzecki 1928, Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936, Kuntze R. 1936c, Nunberg 1947b, Nowakowski J.T. 1954, Stocki 1989, Stachowiak P. 1994b, Stachowiak P. 1995); Pojezierze Mazurskie (Gotwald 1968), okolice Mikołajek (Malkin B.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Osterloff 1883, Trzebiński 1916, Szulczewski 1922, Kéler 1927, Skwarra 1929, Riabinin 1961, Mazur 1970); Nizina Mazowiecka (Nowakowski J.T. 1954), Truskaw koło Warszawy (Malkin B.*); Puszcza Białowieska (Wanat 1994); Dolny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Seidel 1926); Wzgórza Trzebnickie: Siemianice koło Kępna (Stachowiak P. 1992c); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Schnaider Z. 1974, Kuśka 1982, Mazur M. 1983, Stocki 1991); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Osterloff 1883, Lgocki 1908, Smreczyński 1932, Witkowski Z. 1969, Mazur M. 1983, Skrzypczyńska 1983, Kowalewski 1988, Pawłowski J. i in. 1994); Wyżyna Małopolska (Kulczyński W. 1873, Nowakowski J.T. 1954, Kuśka 1989c); Góry Świętokrzyskie (Nunberg 1947b, Gotwald 1968, Cmoluch 1980, Michalska 1988, Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Riabinin 1961, Cmoluch i in. 1988); Roztocze (Tenenbaum 1913, Smreczyński 1932, Cmoluch i Łętowski 1987, Stocki 1989, Beiger 1991, Mazur M. 1992, Cmoluch i in. 1993, Cmoluch i in. 1994, Cholewicka-Wiśniewska 1994, Łętowski 1995, Minda-Lechowska 1995, Sadowska 1995), Staw Echo (Kuśka A.*); Nizina Sandomierska (Kotula 1873, Łętowski 1994); Sudety Zachodnie (Harnisch 1925, Skwarra 1929), Góry Bardzkie - Garb Golińca (Kania J.*); Sudety Wschodnie (Kelch 1846), rezerwat Puszcza Śnieżnej Białki (Kania J.*), góra Ptasznik koło Kłodzka (Kuśka A.*); Beskid Zachodni (Roger 1856, Reitter 1870, Stobiecki 1883, Smreczyński 1932, Nunberg 1948, Pawłowski J. 1967, Petryszak 1982, Petryszak 1993, Michalska 1987, Petryszak i Knutelski 1987, Petryszak i in. 1993, Petryszak i in. 1995), góra Czantoria (Kuśka A.*); Beskid Wschodni (Trella 1934, Petryszak 1977, Petryszak 1982, Petryszak i in. 1993, Mazur M. 1994, Petryszak i Lachowska 1995, Petryszak i in. 1995), Jodłowa (Kuśka A.*); Bieszczady (Petryszak 1977, Petryszak 1982, Cockell 1990, Stachowiak P. 1994), góra Krzemień (Kuśka A.*), Zatwarnica (Malkin B.*); Pieniny (Petryszak 1980b, Petryszak 1982, Petryszak 1987, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski i in. 1992, Petryszak i Kaczmarczyk 1992, Knutelski i Witkowski 1995); Tatry (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Łomnicki M.A. 1886, Reitter 1870b, Nowicki M. 1873, Petryszak 1982, Skrzypczyńska 1983, Knutelski 1993); Polska (Wajgiel 1875, Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Smreczyński 1976, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857); «Prusy Zachodnie» (Brischke 1883); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Schilling 1845, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Pax 1921); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Sudety» (Konca i in. 1994); «Beskid Niski» (Petryszak i in. 1993)