Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Rynchaenus (Threcticus) calceatus (Germar, 1821)
Opis w KFP:
[tom 21]
Gatunek zamieszkujący wschodnią, północną i środkową część Europy. W Polsce znany z nielicznych stanowisk w ośmiu krainach. Żyje na brzozach - Betula L., zwłaszcza na brzozie omszonej - B. pubescens Ehrh., rzadziej brzozie brodawkowatej - B. verrucosa Ehrh. oraz rosnącej na torfowiskach brzozie karłowatej - B. nana L.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Puszcza Zielonka koło Poznania (Stachowiak P. 1984); Puszcza Białowieska: Bokówka (Wanat 1994); Górny Śląsk: Górki Śląskie koło Raciborza, Rybnik (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Bielany, Kraków-Wola Justowska (Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska: Łódź (Wanat 1987), Nowosolna koło Łodzi, Rogów i Wągry koło Koluszek, Spała, Inowłódz (Wanat M.*); Góry Świętokrzyskie (Michalska 1988); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1992); Nizina Sandomierska: Szarów woj. Kraków (Kuśka A.*); Polska (Smreczyński 1976, Lohse 1983, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992)