Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Rynchaenus (Threcticus) testaceus (Muller, 1776)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek rozprzestrzeniony w całej Europie, sięgający w Skandynawii daleko poza koło podbiegunowe. Żyje na olszy czarnej - Alnus glutinosa (L.) Gaertn. i olszy szarej - A. incana (L.) Mnch. W kwietniu-maju samica składa jedno jajo do komory na środkowym nerwie liścia. Larwa drąży w pod­stawowej części liścia, wzdłuż nerwu wąski chodnik, szerokości około 1 mm, następnie wzdłuż jednego z nerwów bocznych wygryza szeroką, płatowatą minę o średnicy około 20 mm; w czerwcu przepoczwarcza się w okrągławym kokonie o średnicy 3-3,5 mm.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Sopot (Helm 1901); Pojezierze Pomorskie (Kniephof 1913, Kleine 1925); Pojezierze Mazurskie: nadl. Rajgród - rezerwat Czerwone Bagno (Gotwald 1968), okolice Ostródy (Górny 1979), Puszcza Augustowska (Wanat 1989); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Burzenin nad Wartą (Wanat M.*); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1883, Szujecki 1959), Truskaw i Chojnów (Malkin B.*); Podlasie: Platerów woj. Biała Podlaska (Michalska 1981), Żłobek woj. Chełm (Cmoluch 1992); Puszcza Białowieska (Karpiński 1958, Gotwald 1968, Wanat 1994); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Müller E. 1894, Gerhardt 1898, Gerhardt 1910, Seidel 1926, Seidel 1931b), Wrocław-Zakrzów (Wanat M.*); Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1910, Chłodny 1978, Chłodny i in. 1980), Górki Śląskie koło Raciborza (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886, Nunberg 1947b, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska: Łódź (Wanat 1987), Rzerzuśnia koło Miechowa (Kuśka A.*), Pabianice, Inowłódz (Wanat M.*); Góry Świętokrzyskie (Cmoluch 1980, Cmoluch 1990, Michalska 1988, Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Cmoluch i Kowalik 1964, Cmoluch 1990, Cmoluch 1992); Roztocze: Zwierzyniec woj. Zamość (Cmoluch i Łętowski 1987, Mazur M. 1992), rezerwat Bukowa Góra (Cmoluch 1990, Cmoluch i in. 1994); Nizina Sandomierska (Kotula 1873, Jachno 1880); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Seidel 1931b, Polentz 1940); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853); Beskid Zachodni (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Kotula 1873, Kotula 1874, Nowicki M. 1873b, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Seidel 1931b); Beskid Wschodni (Trella 1934, Trella 1936, Cmoluch 1990, Mazur M. 1994), Jodłowa (Kuśka A.*); Pieniny (Gotwald 1968, Petryszak 1982, Knutelski i Witkowski 1995); Tatry (Petryszak 1982); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Smreczyński 1976, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Lentz 1857, Lentz 1879); «Śląsk» (Schilling 1845, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845, Letzner 1871, Gerhardt 1890b); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «woj. krakowskie» (Juszczyk 1950)

Uwagi:
W Polsce szeroko rozsiedlony, znany niemal ze wszystkich krain, nie notowany dotychczas tylko ze Wzgórz Trzebnickich, z Kotliny Nowotarskiej i Bieszczadów.