Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Rynchaenus (Alyctus) rusci (Herbst, 1795)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Szeroko rozmieszczony gatunek od Japonii i Azji Wschodniej, poprzez Syberię i Fennoskandię docierający w Europie do krajów Śródziemnomorskich. W Polsce oprócz wyższych partii górskich występuje na całym obszarze, nie notowany jednak jeszcze z pięciu krain. Zasiedla widne miejsca w lasach liściastych, gajach, na brzegach lasu, zrębach, bagnach i wrzosowiskach. Żyje na brzozie brodawkowatej - Betula verrucosa Ehrh. i brzozie omszonej - B. pubescens Ehrh. W maju samica składa jaja w miękiszu wierzchołkowej części liścia, gdzie młoda larwa wygryza szeroki chodnik wzdłuż brzegów, następnie już jako larwa dorosła drąży minę obok nerwu środkowego i w końcowej części ją poszerza. Przed przepoczwarczeniem buduje komorę szerokości 5-20 mm, wycina wokół okrągławą płytkę z górnej i dolnej części oskórka, spaja po brzegach te połówki i spada z nimi na ziemię. Niekiedy w jednym liściu występują dwie miny. Przeobrażenie w poczwarkę następuje w lipcu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Nowakowski J.T. 1954); Pojezierze Pomorskie: leśnictwo Paprocie (Nowakowski J.T. 1954); Pojezierze Mazurskie (Gotwald 1968, Wanat 1989), Kuty koło Giżycka, Osowiec-Twierdza nad Biebrzą (Wanat M.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Szulczewski 1922, Skwarra 1929, Riabinin 1961, Stachowiak P. 1984); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1883, Cholewicka-Wiśniewska 1982, Cholewicka-Wiśniewska 1994), Puszcza Bolimowska — Grabie koło Skierniewic (Wanat M.*); Podlasie: Chotycze i Platerów woj. Biała Podlaska (Michalska 1981); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d, Karpiński 1958, Gotwald 1968, Cholewicka-Wiśniewska 1994, Cholewicka-Wiśniewska 1994b, Trojan i in. 1994, Wanat 1994); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Seidel 1924, Seidel 1926, Michalska 1981b), Wrocław-Zakrzów (Wanat M.*); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Seidel 1924, Seidel 1926, Schnaider Z. 1974, Chłodny 1978, Chłodny i in. 1980, Michalska 1981b, Wiąckowski 1981, Mazur M. 1983, Chłodny 1984b), Górki Śląskie koło Raciborza, Rybnik, Dębieńsko koło Orzesza (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Witkowski Z. 1975, Michalska 1981b, Wiąckowski 1981, Mazur M. 1983, Pawłowski J. i in. 1994), Podlesice koło Zawiercia, Dolina Kluczwody koło Krakowa (Kuśka A.*); Wyżyna Małopolska (Kulczyński W. 1873, Lgocki 1908, Nunberg 1947b, Nunberg 1986, Wanat 1987, Petryszak 1991, Cmoluch i in. 1995), Grotniki koło Łodzi, Tuszyn, Inowłódz (Wanat M.*); Góry Świętokrzyskie: Wola Szczygiełkowa (Kuśka 1989); Wyżyna Lubelska (Riabinin 1961, Cmoluch i Kowalik 1964, Cmoluch 1971, Cmoluch 1990, Cmoluch 1992, Cmoluch i in. 1988); Roztocze (Tenenbaum 1913, Cmoluch 1987, Cmoluch 1990, Cmoluch i Łętowski 1987, Mazur M. 1992, Cmoluch i in. 1994); Nizina Sandomierska (Kotula 1873, Nunberg 1947b, Nunberg 1948, Łętowski 1994), Szarów woj. Kraków (Kuśka A.*); Sudety Zachodnie (Uechtritz 1848, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Seidel 1924, Harnisch 1925, Skwarra 1929, Stachowiak P. 1988b), Nowa Ruda, Gniewoszów, Karpacz (Wanat M.*); Sudety Wschodnie: Masyw Śnieżnika - Krzyżnik (Kania J.*); Beskid Zachodni (Roger 1856, Reitter 1870, Wachtl 1870, Letzner 1871, Kotula 1873, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Pawłowski J. 1967, Michalska 1981b, Michalska 1987, Petryszak 1982, Petryszak 1993, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski 1988, Cmoluch 1990, Petryszak i in. 1995), góra Błatnia, Barania Góra (Kuśka A.*); Beskid Wschodni (Smreczyński 1955c, Petryszak 1982, Cmoluch 1990, Petryszak i in. 1993, Mazur M. 1994, Petryszak i Lachowska 1995), Jodłowa (Kuśka A.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Smreczyński 1976, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Dommer 1850, Lentz 1857); «Śląsk» (Schilling 1845, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Seidel 1931); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Beskid Niski» (Petryszak i in. 1993)