Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pseudorchestes ermischi (Dieckmann, 1958)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek rozsiedlony od Francji poprzez środkową część Europy po Półwysep Bałkański i południowo-wschodnią Europę. W Polsce znany z ośmiu południowych krain oraz z Bielinka na Pojezierzu Pomorskim i Burzenina nad Wartą. Ryjkowiec kserotermofllny, zasiedlający suche i nasłonecznione miejsca, zwłaszcza na podłożu wapiennym - na łąkach, murawach, przydrożach, zboczach i w zaroślach. Żyje na chabrze driakiewniku - Centaurea scabiosa L. Samica składa jaja w miękisz blaszki liściowej przez wygryziony żuwaczkami kanalik; może złożyć 12-20 jaj. Larwa żeruje w pęcherzykowatej minie drążonej w wierzchołkowej części liścia. Przepoczwarczenie przebiega w kulistym kokonie na miejscu żerowania. Stadium poczwarki trwa 10-14 dni. Według L. Dieckmanna (1958) w ciągu roku występują dwa pokolenia; pierwsza generacja w maju-czerwcu, druga natomiast w lipcu-sierpniu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: rezerwat Bielinek nad Odrą (Stachowiak P. 1994b); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Burzenin nad Wartą (Wanat M.*); Górny Śląsk: Mokre Śląskie koło Mikołowa (Kuśka 1973); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Smreczyński 1950, Dieckmann 1958, Horion 1972, Mazur M. 1983, Mazur M. i Wanat 1994); Wyżyna Małopolska (Dieckmann 1958, Cmoluch i in. 1975, Mazur M. 1983, Kuśka 1989c, Petryszak 1991, Mazur M. i Wanat 1994, Cmoluch i in. 1995); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch i Łętowski 1977, Łętowski 1981, Mazur M. 1983, Mazur M. 1992, Mazur M. 1994b, Mazur M. i Wanat 1994); Roztocze (Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1987, Łętowski 1981, Cmoluch i in. 1990b, Cmoluch i in. 1994, Mazur M. 1992, Mazur M. i Wanat 1994), Dziewcza Góra koło Niedzielisk (Kuśka A.*); Sudety Wschodnie: Piotrowice koło Bystrzycy Kłodzkiej (Kuśka A.*); Beskid Zachodni: okolice Cieszyna (Kuntze i Noskiewicz 1938, Smreczyński 1950), rezerwat Tuł (Kuśka 1973); Beskid Wschodni (Trella 1939, Smreczyński 1950, Smreczyński 1955c, Dieckmann 1958, Mazur M. 1994); Polska (Horion 1951, Horion 1960b, Smreczyński 1960b, Lucht 1987, Tempére i Péricart 1989, Mroczkowski i Stefańska 1992); Polska Południowa (Smreczyński 1976); «Śląsk» (Horion 1960b, Horion 1972)