Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Corticaria serrata (Paykull, 1798)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek kosmopolityczny, występujący powszechnie w Europie, w środowiskach synantropijnych aż do najdalszej północy. W Polsce występuje od Pobrzeża Bałtyku aż po Tatry, ale brak jeszcze udokumentowanych danych o jego rozmieszczeniu w niektórych krainach. Występuje w stodołach, szopach i magazynach na zapleśniałych szczątkach roślinnych i produktach żywnościowych. W biotopach leśnych spotykany na pleśniach i grzybach żagwiowatych należących do rodzajów: blaszkowiec — Lenzites Fr. i żagiew — Polyporus (Mich.) Fr.; poza tym był poławiany w próchnicy, na świeżo ściętych drzewach iglastych, na gałęziach starych świerków, w dziuplach drzew, w gniazdach różnych ptaków, począwszy od szpaków aż po bociana.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Zaleskie woj. Słupsk (Lüllwitz 1916); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1879, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Arnold 1938); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1879, Letzner 1888, Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1879, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Krzemionki (Kotula 1874), okolice Krakowa (Łomnicki M.A. 1886); Roztocze (Tenenbaum 1918); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Letzner 1879, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853); Beskid Zachodni: Cieszyn (Letzner 1871, Letzner 1888), Babia Góra (Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Łomnicki M.A. 1886); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923c); Tatry (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Nowicki M. 1873); Polska (Mannerheim 1844, Motschulsky 1867, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Lentz 1857); «Śląsk» (Bach 1849, Kuhnt 1912); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Letzner 1879, Letzner 1888, Gerhardt 1910)

Uwagi:
Polska: terra typica! dla O. laticollis Mannerh