Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Corticaria serrata (Paykull, 1798)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek kosmopolityczny, występujący powszechnie w Europie, w środowiskach synantropijnych aż do najdalszej północy. W Polsce występuje od Pobrzeża Bałtyku aż po Tatry, ale brak jeszcze udokumentowanych danych o jego rozmieszczeniu w niektórych krainach. Występuje w stodołach, szopach i magazynach na zapleśniałych szczątkach roślinnych i produktach żywnościowych. W biotopach leśnych spotykany na pleśniach i grzybach żagwiowatych należących do rodzajów: blaszkowiec — Lenzites Fr. i żagiew — Polyporus (Mich.) Fr.; poza tym był poławiany w próchnicy, na świeżo ściętych drzewach iglastych, na gałęziach starych świerków, w dziuplach drzew, w gniazdach różnych ptaków, począwszy od szpaków aż po bociana.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 13 Pobrzeże Bałtyku Zaleskie woj. Słupsk Lüllwitz 1916
KFP 13 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Letzner 1871, Letzner 1879, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Arnold 1938
KFP 13 Dolny Śląsk Letzner 1871, Letzner 1879, Letzner 1888, Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1910
KFP 13 Górny Śląsk Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1879, Letzner 1888, Gerhardt 1910
KFP 13 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kraków-Krzemionki Kotula 1874
KFP 13 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska okolice Krakowa Łomnicki M.A. 1886
KFP 13 Roztocze Tenenbaum 1918
KFP 13 Sudety Zachodnie Karkonosze Letzner 1879, Letzner 1888, Gerhardt 1910
KFP 13 Sudety Wschodnie Kłodzko Zebe G. 1853
KFP 13 Beskid Zachodni Cieszyn Letzner 1871, Letzner 1888
KFP 13 Beskid Zachodni Babia Góra Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968
KFP 13 Kotlina Nowotarska Zakopane Łomnicki M.A. 1886
KFP 13 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1923c
KFP 13 Tatry Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Nowicki M. 1873
KFP 13 Polska Mannerheim 1844, Motschulsky 1867, Łomnicki M.A. 1913
KFP 13 «Prusy» Siebold 1847, Zebe G. 1853, Lentz 1857
KFP 13 «Śląsk» Bach 1849, Kuhnt 1912
KFP 13 «Karpaty» Nowicki M. 1873
KFP 13 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 13 «Hrabstwo Kłodzkie» Letzner 1871, Letzner 1879, Letzner 1888, Gerhardt 1910

Uwagi:
Polska: terra typica! dla O. laticollis Mannerh