Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Tachyerges salicis (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Holarktyczny gatunek rozprzestrzeniony w Europie od skrajnych obszarów północnych Skandynawii po kraje śródziemnomorskie. Jest pospolitym ryjkowcem, zarówno na niżu, jak i w niższych położeniach górskich. Występuje w wilgotnych lasach, zaroślach, zrębach, dolinach rzek i potoków, na mokrych łąkach, bagnach i torfowiskach. Żyje na wierzbach - Salix L. i topoli osice - Populus tremula L. Samica składa jaja w nerwy liścia. Larwa drąży szeroką minę, rozciągającą się do brzegów liścia, często wypełniającą połowę jego powierzchni w części wierzchołkowej. Larwa przeobraża się w poczwarkę w kulistym, z własnej wydzieliny kokonie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Frantzius 1853, Helm 1901, Bartoszyński 1937, Stachowiak P. 1987b); Pojezierze Pomorskie (Gotwald 1968), Pszczółki koło Tczewa (Białooki P.*); Pojezierze Mazurskie (Gotwald 1968, Wanat 1989), Piduń koło Szczytna (Malkin B.*), Osowiec-Twierdza nad Biebrzą (Wanat M.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Szulczewski 1922, Nunberg 1947b, Riabinin 1961, Kadłubowski i Czalej 1962, Stachowiak P. 1984); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1883, Ruszkowski J.W. 1925b, Ruszkowski J.W. 1933, Mokrzecki 1928, Kuntze R. 1936, Bartoszyński 1937b, Szujecki 1959), Puszcza Biała - Ochudno (Wanat M.*); Podlasie (Michalska 1973, Cmoluch 1992); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d, Gotwald 1968, Wanat 1994); Dolny Śląsk (Gerhardt 1898b, Gerhardt 1898d, Gerhardt 1910, Seidel 1931b, Pomorski 1984), Wrocław-Zakrzów (Wanat M.*); Wzgórza Trzebnickie: Siemianice koło Kępna (Stachowiak P. 1992c); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Lgocki 1908, Schnaider Z. 1974, Chłodny 1978, Kuśka 1982, Mazur M. 1983), Rydułtowy, Jastrzębie-Zdrój (Kuśka A.*), Chrzanów (Wanat M.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886, Smreczyński 1932, Stefek 1939, Mazur M. 1983, Pawłowski J. i in. 1994); Wyżyna Małopolska (Nunberg 1986, Wanat 1987, Mazur M. i Wanat 1994, Cmoluch i in. 1995), Tuszyn, Teofilów koło Spały (Wanat M.*); Góry Świętokrzyskie (Gotwald 1968, Cmoluch 1980, Michalska 1988, Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Riabinin 1961, Cmoluch i Kowalik 1964, Cmoluch 1971, Cmoluch 1992, Cmoluch i Łętowski 1977, Łętowski 1981, Cmoluch i in. 1988, Mazur M. 1992); Roztocze (Tenenbaum 1913, Cmoluch 1971, Cmoluch i Łętowski 1987, Mazur M. 1992, Cmoluch i in. 1994); Nizina Sandomierska: Kolanów (Nunberg 1947b), Bagno Mulacin koło Aleksandrowa (Mazur M. 1992), Bolestraszyce koło Przemyśla (Wanat M.*); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1910, Stachowiak P. 1988b), Góry Bardzkie - Garb Golińca (Kania J.*); Sudety Wschodnie (Kelch 1846, Roger 1856), Masyw Śnieżnika (Kania J.*); Beskid Zachodni (Kelch 1846, Wachtl 1870, Kotula 1873, Stobiecki 1883, Stefek 1939, Nunberg 1947b, Pawłowski J. 1967, Stachowiak P. 1980, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1993, Michalska 1987, Petryszak i Knutelski 1987, Petryszak i in. 1993, Petryszak i in. 1995), Ogrodzona koło Cieszyna, Wisła, Jaworzyna koło Krynicy, góra Tuł (Kuśka A.*), rezerwat Obrożyska koło Muszyny (Wanat M.*); Beskid Wschodni (Trella 1934, Petryszak 1977, Petryszak 1982, Petryszak i in. 1993, Mazur M. 1994, Petryszak i Lachowska 1995, Petryszak i in. 1995); Bieszczady (Petryszak 1977, Petryszak 1982, Stachowiak P. 1994), Zatwarnica (Malkin B.*); Pieniny (Gotwald 1968, Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1993b, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski i in. 1992, Knutelski i Skalski 1993, Knutelski i Witkowski 1995); Tatry: Dolina Jaworzynki (Knutelski i Kuśka 1991); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Smreczyński 1976, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Siebold 1847, Dommer 1850, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1845, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Schilsky 1909, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Beskid Niski» (Petryszak i in. 1993)

Uwagi:
W Polsce występuje od Bałtyku aż po Tatry. Z wyjątkiem Kotliny Nowotarskiej notowano go ze wszystkich krain.
Dolny Śląsk: Kaczorów - locus typicus! dla Orchestes salicis var. concolor Gerh.