Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Isochnus flagellum (Ericson, 1902)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek borealno-górski o zwartym obszarze rozsiedlenia w Fennoskandii, notowany ponadto z nielicznych rozproszonych stanowisk w północnoeuropejskiej części Rosji oraz na Syberii aż po Lenę; daleko na południu leży oderwany od głównego zasięgu, izolowany obszar w polskich Sudetach Zachodnich. W Polsce notowany ogólnikowo z Karkonoszy oraz z dwu stanowisk w woj. jeleniogórskim. Prawidłowość oznaczeń potwierdził S. Smreczyński (1950). Żyje na wierzbach - Salix L.: wierzbie żyłkowanej - S. reticulata L., wierzbie lapońskiej - S. Lapponum L., wierzbie uszatej - S. aurita L. i wierzbie szarej - S. cinerea L. Ryjkowiec ten jest w Sudetach arktycznym reliktem glaciału plejstoceńskiego. Okazy z Janowic Wielkich prawdopodobnie były zniesione wodami Bobru z wyższych partii górskich. W Sudetach nie znajdowany od 80 lat. Należy przypuszczać, że występuje na zimnych i wilgotnych miejscach, na torfowiskach w piętrze kosodrzewiny i hal, gdzie rosną wierzby żyłkowane i lapońskie (B. Burakowski*).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Sudety Zachodnie: Kaczorów i Janowice Wielkie woj. Jelenia Góra (Kolbe W. 1921, Horion 1935), Janowice Wielkie (Horion 1950, Smreczyński 1950, Smreczyński 1976), Karkonosze (Kolbe W. 1921b, Strand 1941, Horion 1950, Horion 1951, Lohse 1983, Koch K. 1992); Polska (Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992, Lohse i Lucht 1994)