Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Isochnus populicola (Silfverberg, 1977)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek rozsiedlony od Syberii poprzez południowe obszary Fennoskandii po środkową i południową część Europy. W Polsce występuje od Bałtyku aż po Tatry; nie jest jeszcze znany tylko ze Wzgórz Trzebnickich i z Sudetów Wschodnich. Występuje w wilgotnych lasach, zaroślach, dolinach rzek i potoków, rowach, na przydrożach i aluwiach rzecznych. Spotykany na topoli czarnej - Populus nigra L., topoli kanadyjskiej - P. serotina Hartig oraz wierzbach - Salix L. Samica w lipcu-sierpniu składa pojedynczo jaja w komorze wygryzionej na dolnej stronie liścia. Do jednego liścia może być złożonych do 20 jaj. Larwy drążą okrągławe, płatowate miny, często osiągające średnicę 10 mm. Przepoczwarzenie odbywa się w środku miny.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lüllwitz 1916, Bartoszyński 1937, Nowakowski J.T. 1954), Rozewie (Kuśka A.*), Wolin (Malkin B.*); Pojezierze Pomorskie (Gotwald 1968, Stachowiak P. 1995); Pojezierze Mazurskie: nadl. Ruda — rezerwat Szumny Zdrój (Gotwald 1968), Puszcza Augustowska (Wanat 1989); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Szulczewski 1922, Kéler 1927, Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936, Nowakowski J.T. 1954, Mintus i Siwek 1979, Stachowiak P. 1984), Maików i Burzenin nad Wartą, Stawno koło Milicza (Wanat M.*); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1883, Ruszkowski J.W. 1925b, Ruszkowski J.W. 1933, Smreczyński 1932, Kuntze R. 1936, Nowakowski J.T. 1954), Podkowa Leśna (Malkin B.*), Łomża, Młogoszyn koło Kutna (Wanat M.*); Podlasie: Różanystok (Malkin B.*); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d, Wanat 1994); Dolny Śląsk (Letzner 1857c, Schwarz i Letzner 1874, Seidel 1931b, Nowakowski J.T. 1954, Pomorski 1984), Stary Wołów, Wrocław-Wojnów (Wanat M.*); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Schnaider Z. 1974, Kuśka 1982), Olza koło Wodzisławia Śląskiego (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Lgocki 1908, Witkowski Z. 1975, Mazur M. 1983, Pawłowski J. i in. 1994); Wyżyna Małopolska (Woroniecka 1928, Wanat 1987, Kuśka 1989c, Mazur M. i Wanat 1994), Grotniki koło Łodzi, Rogów koło Koluszek, Inowłódz, Sulejów (Wanat M.*); Góry Świętokrzyskie (Cmoluch 1980, Michalska 1988, Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Woroniecka 1928, Woroniecka-Siemaszkowa 1929, Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936, Nowakowski J.T. 1954, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1986b, Cmoluch 1992, Mazur M. 1992, Trojanowski i in. 1993); Roztocze (Nowicki M. 1870, Tenenbaum 1913, Mazur M. 1992, Cmoluch i in. 1994); Nizina Sandomierska: okolice Rzeszowa (Schaitter 1870), Bolestraszyce koło Przemyśla (Wanat M.*); Sudety Zachodnie (Seidel 1931b, Nowakowski J.T. 1954), Gołogłowy (Kania J.*), Jelenia Góra (Wanat M.*); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Nunberg 1947b, Nowakowski J.T. 1954, Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968, Petryszak 1982, Michalska 1987, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski 1991, Petryszak i in. 1995); Kotlina Nowotarska: Frydman-Niedzica (Wanat M.*); Beskid Wschodni (Trella 1934, Nowakowski J.T. 1954, Petryszak i in. 1993, Mazur M. 1994, Petryszak i Lachowska 1995, Petryszak i in. 1995), Rzepedź (Kuśka A.*), Przemyśl (Wanat M.*); Bieszczady: Ustrzyki Górne (Stachowiak P. 1994), Tworylne (Kania J.*); Pieniny (Petryszak 1982, Petryszak 1993, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski i in. 1992, Knutelski i Skalski 1993, Knutelski i Witkowski 1995); Tatry (Reitter 1870b, Kuśka 1987, Knutelski 1993), Kominiarski Wierch, Trzydniowiański Wierch (Kuśka A.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Smreczyński 1976, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992, Lohse i Lucht 1994); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1845, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Galicja Północna» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Beskid Niski» (Petryszak i in. 1993); «woj. krakowskie» (Juszczyk 1950)