Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Ramphus oxyacanthae (Marsham, 1802)
Opis w KFP:
[tom 21]
Gatunek obejmujący zasięgiem środkową część Europy, sięgający na północ po Danię i południowe obszary Fennoskandii. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk. Według S. Smreczyńskiego (1976) rozmieszczenie omawianego ryjkowca w naszym kraju nie jest dokładnie znane z powodu nieodróżniania go od Ramphus pulicarius (Herbst). Żyje na dzikich i uprawianych drzewiastych różowatych - Rosaceae, jak jabłoń domowa - Malus domestica Borb., grusza pospolita - Pirus communis L., wiśnia pospolita - Cerasus vulgaris Mill., śliwa tarnina - Prunus spinosa L., czeremcha zwyczajna - Padus avium Mill., głóg jednoszyjkowy - Crataegus monogyna Jacq., głóg dwuszyjkowy - C. oxyacantha L. i pigwa pospolita - Cydonia vulgaris Pers. Larwa drąży minę w liściu, z początku wąską, następnie rozszerzającą się nieregularnie, biegnącą głównie w górnej części miękiszu; żeruje w sierpniu-październiku, następnie zimuje w minie opadłego liścia, a wiosną przepoczwarcza się w owalnym, sporządzonym z wydzieliny larwy kokonie.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pobrzeże Bałtyku: Wolin, Lubiewo (Nowakowski J.T. 1954), Wolin — Lubin (Wanat M.*); Pojezierze Pomorskie: leśnictwo Paprocie (Nowakowski J.T. 1954); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Nowakowski J.T. 1954, Beiger 1989, Strzyż 1993), Włocławek, Ruda Milicka (Wanat M.*); Nizina Mazowiecka: Warszawa (Smreczyński 1976); Dolny Śląsk (Pomorski 1984), Mokry Dwór koło Wrocławia (Wanat M.*); Górny Śląsk: Górki Śląskie koło Raciborza (Kuśka A.*); Wyżyna Małopolska (Smreczyński 1960b, Smreczyński 1976, Szymczakowski 1960, Petryszak 1991, Mazur M. i Wanat 1994, Cmoluch i in. 1995), Rogów koło Koluszek, Inowłódz (Wanat M.*); Góry Świętokrzyskie (Michalska 1988, Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1986b, Smreczyński 1976); Roztocze: rezerwat Łabunie (Cmoluch 1963); Nizina Sandomierska: Stanisławice (Smreczyński 1960b), Puszcza Niepołomicka (Smreczyński 1976); Sudety Zachodnie: Gołogłowy koło Kłodzka (Kania 1991b), Jawor (Kuśka A.*); Sudety Wschodnie: Piotrowice koło Bystrzycy Kłodzkiej (Kuśka A.*); Beskid Zachodni (Smreczyński 1960b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski i Witkowski 1995); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Smreczyński 1960b, Smreczyński 1976, Mazur M. 1994); Bieszczady (Witkowski Z. 1970); Pieniny (Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1993b, Petryszak i Knutelski 1987); Polska (Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Pomorze» (Horion 1935); «Śląsk» (Horion 1956b)