Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ramphus pulicarius (Herbst, 1795)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek zasiedlający prawie całą Europę, na północy w przybliżeniu do 66° szerokości geograficznej; notowany ponadto z Algierii i Maroka. W Polsce, aczkolwiek nie jest jeszcze znany z niektórych krain, występuje na całym obszarze z wyjątkiem wyższych partii górskich. Jest spotykany głównie w miejscach wilgotnych, w lasach, parkach, zaroślach, rowach, dolinach rzek i potoków oraz na przydrożach, aluwiach rzecznych i torfowiskach. Żyje na brzozie brodawkowatej - Betula verrucosa Ehrh., brzozie omszonej - B. pubescens Ehrh., topoli białej - Populus alba L., topoli czarnej - P. nigra L., topoli osice - P. tremula L., woskownicy europejskiej - Myrica gale L. oraz wierzbach - Salix L., z których S. Smreczyński (1976) wymienia 11 gatunków. Samica w lipcu-sierpniu składa jajo w komorę wygryzioną żuwaczkami na górnej powierzchni liścia. Larwa drąży w blaszce liścia początkowo wąskie miny, następnie rozszerzające się gruszkowato, a niekiedy odchodzące od nich, krótkie, boczne chodniki. Żeruje do września-października, następnie spada z liściem na ziemię, gdzie przezimowuje, a w kwietniu następnego roku przepoczwarcza się w owalnym kokonie wytworzonym z wydzieliny larwy.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Enderlein 1908, Lüllwitz 1916, Węgrzecki 1932, Nowakowski J.T. 1954), Międzyzdroje (Kuśka A.*); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Engel 1938, Stachowiak P. 1994b), Bory Tucholskie (Cholewicka-Wiśniewska 1994b); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Augustowska (Wanat 1989), Giżycko, Osowiec-Twierdza nad Biebrzą (Wanat M.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Łomnicki M.A. 1886, Szulczewski 1922, Skwarra 1929, Myrdzik 1933, Nowakowski J.T. 1954, Kadłubowski i Czalej 1962, Mintus i Siwek 1979, Stachowiak P. 1984); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1882, Smreczyński 1932, Nunberg 1947b, Nowakowski J.T. 1954), Truskaw, Dziekanów Leśny koło Warszawy (Malkin B.*), Puszcza Bolimowska — Grabie koło Skierniewic (Wanat M.*); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d, Karpiński 1958, Gotwald 1968, Cholewicka-Wiśniewska 1994, Cholewicka-Wiśniewska 1994b, Trojan i in. 1994, Wanat 1994); Dolny Śląsk (Pomorski 1984), góra Ślęża (Kuśka A.*), Stary Wołów (Wanat M.*); Górny Śląsk: Racibórz (Kelch 1852), Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Roger 1856), Dulowa (Mazur M. 1983), Jastrzębie-Zdrój (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska: Łódź (Wanat 1987), rezerwat Przęślin (Mazur M. i Wanat 1994), Kichary (Cmoluch i in. 1995), Grotniki koło Łodzi, Rogów koło Koluszek, Spała (Wanat M.*); Góry Świętokrzyskie (Michalska 1988); Wyżyna Lubelska (Smreczyński 1932, Riabinin 1988, Cmoluch 1992, Cmoluch i in. 1992), Gródek koło Hrubieszowa (Wanat M.*); Roztocze (Tenenbaum 1913, Mazur M. 1992, Cholewicka-Wiśniewska 1994, Cmoluch i in. 1994); Sudety Zachodnie: Bierkowice, Gołogłowy, Łączna (Kania J.*), Szklarska Poręba (Szypuła J.*); Sudety Wschodnie: Nowy Waliszów, Masyw Śnieżnika (Kania J.*); Beskid Zachodni (Petryszak 1982, Michalska 1987, Petryszak i Knutelski 1987, Petryszak i in. 1993, Petryszak i in. 1995), rezerwat Kopce koło Cieszyna, Jaworzyna koło Krynicy (Kuśka A.*); Beskid Wschodni (Trella 1934, Nowakowski J.T. 1954, Petryszak 1982, Petryszak i in. 1993, Mazur M. 1994, Petryszak i Lachowska 1995); Bieszczady (Petryszak 1982); Pieniny (Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski i Witkowski 1995); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1976, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Dommer 1850, Zebe G. 1853, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Beskid Niski» (Petryszak 1982, Petryszak i in. 1993)