Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Corticaria umbilicata (Beck, 1817)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek półnoenopalearktyczny, w Europie sięgający po najdalsze północne krańce, a w południowej części kontynentu występujący rzadko i sporadycznie, w Alpach docierający do wysokości około 2400-2500 m n.p.m. W Polsce znany poza Pobrzeżem Bałtyku tylko z zachodniej i południowej części kraju. Zasiedla głównie lasy i torfowiska. Spotykano go pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi, wśród mchów pod drzewami oraz na resztkach pokarmowych kolo paśników dla zwierząt. Często pojawia się w godzinach przedwieczornych na trawach i roślinach zielnych rosnących na porębach i polanach śródleśnych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Bartoszyński 1937); Pojezierze Pomorskie: Wejherowo (Lentz 1879), Bielinek nad Odrą (Engel 1938); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Arnold 1938, Wagner H. 1941); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1879, Letzner 1888, Gerhardt 1897, Gerhardt 1905, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1879, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Nowotny i Polentz 1933); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1879, Letzner 1888, Gerhardt 1895c, Gerhardt 1907, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie: Góry Kłodzkie (Gerhardt 1908b); Beskid Zachodni: Mogilany pod Krakowem (Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923c); Tatry (Gabriel 1899); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1961); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Horion 1961); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)