Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Corticaria umbilicata (Beck, 1817)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek półnoenopalearktyczny, w Europie sięgający po najdalsze północne krańce, a w południowej części kontynentu występujący rzadko i sporadycznie, w Alpach docierający do wysokości około 2400-2500 m n.p.m. W Polsce znany poza Pobrzeżem Bałtyku tylko z zachodniej i południowej części kraju. Zasiedla głównie lasy i torfowiska. Spotykano go pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi, wśród mchów pod drzewami oraz na resztkach pokarmowych kolo paśników dla zwierząt. Często pojawia się w godzinach przedwieczornych na trawach i roślinach zielnych rosnących na porębach i polanach śródleśnych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 13 Pobrzeże Bałtyku Bartoszyński 1937
KFP 13 Pojezierze Pomorskie Wejherowo Lentz 1879
KFP 13 Pojezierze Pomorskie Bielinek nad Odrą Engel 1938
KFP 13 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Arnold 1938, Wagner H. 1941
KFP 13 Dolny Śląsk Letzner 1871, Letzner 1879, Letzner 1888, Gerhardt 1897, Gerhardt 1905, Gerhardt 1910
KFP 13 Górny Śląsk Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1879, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Nowotny i Polentz 1933
KFP 13 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Potok Złoty woj. Częstochowa Lgocki 1908
KFP 13 Sudety Zachodnie Letzner 1871, Letzner 1879, Letzner 1888, Gerhardt 1895c, Gerhardt 1907, Gerhardt 1910
KFP 13 Sudety Wschodnie Góry Kłodzkie Gerhardt 1908b
KFP 13 Beskid Zachodni Mogilany pod Krakowem Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886
KFP 13 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1923c
KFP 13 Tatry Gabriel 1899
KFP 13 Polska Łomnicki M.A. 1913, Horion 1961
KFP 13 «Śląsk» Kuhnt 1912, Horion 1961
KFP 13 «Karpaty» Nowicki M. 1873
KFP 13 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884