Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dorytomus (Dorytomus) schoenherri Faust, 1883
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek zamieszkujący południową, środkową i wschodnią część Europy, wykazywany poza tym z Kaukazu. W Polsce należy do rzadkości - jest znany z nielicznych stanowisk tylko w siedmiu krainach. Spotykany przeważnie na topoli białej - Populus alba L., topoli czarnej - P. nigra L. i topoli włoskiej - P. italica Mnch. Cykl rozwojowy i bionomia tego chrząszcza poznana jest wyjątkowo słabo. Młode imagines były znajdowane w połowie maja (Dieckmann 1986).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Puszcza Zielonka koło Poznania (Stachowiak P. 1984); Nizina Mazowiecka: Warszawa (Tenenbaum 1931, Smreczyński 1932), Łomna koło Nowego Dworu Mazowieckiego (Wanat M.*); Dolny Śląsk: Pątnów Legnicki koło Legnicy (Gerhardt 1898b, Gerhardt 1899, Gerhardt 1910), Wrocław (Pomorski 1984), Bardo Śląskie (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Smreczyński 1928, Tenenbaum 1931, Mazur M. 1983), Kraków-Las Wolski (Kuśka A.*); Sudety Zachodnie: Wleń (Gerhardt 1892, Gerhardt 1892b, Gerhardt 1898b, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: okolice Cieszyna (Wanka 1920), Limanowa (Petryszak 1993); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Smreczyński 1955c), Magura Małostowska (Petryszak i in. 1993); Polska (Smreczyński 1972, Dieckmann 1986, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); Prusy (Horion 1951); Śląsk (Schilsky 1888, Kuhnt 1912)