Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Otiorhynchus (Dorymerus) rugosus (Hummel, 1827)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek obejmujący zasięgiem Karpaty, wykazywany ponadto z Bułgarii i okolicy Petersburga. W Polsce występuje od Beskidów Zachodnich po Bieszczady. Dawna wzmianka (M. Nowicki 1873) o niewystępowaniu tego chrząszcza w Galicji okazała się błędna wobec stwierdzenia licznych stanowisk w Tatrach i Bieszczadach. Zamieszkuje lasy mieszane z bukiem i świerkiem, gdzie występuje głównie na polanach, wyrębach i nad potokami. Postacie dojrzałe poławiano na krzewach i roślinach zielnych, należących zwłaszcza do rodzaju starzec — Senecio L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.