Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Otiorhynchus (Dorymerus) singularis (Linnaeus, 1767)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozprzestrzeniony w środkowej części Europy oraz południowej części Europy Północnej. W Polsce nadrach pstrokacz jest dość często znajdowany w zachodniej i południowej części kraju, w środkowej Polsce jest znacznie rzadziej spotykany, gdzie poławiano go głównie w parkach i ogrodach miejskich (Smreczyński 1966). Zasiedla lasy mieszane, doliny rzek i potoków, zarośnięte zbocza, pobrzeża dróg, stare kopalnie gliny, piasku i żwiru. Postacie dojrzałe żerują na korze, pączkach liściowych i liściach krzewów oraz drzew liściastych i iglastych, jesienią również na opadłym listowiu. Przy masowym pojawie wyrządzają szkody w sadownictwie. Rozmnaża się partenogenetycznie (tylko w południowej Francji znaleziono także samce). Samice składają jaja do gleby na wiosnę i w lecie; mogą żyć bardzo długo, do trzech lat, i w każdym roku składać jaja. Larwy żerują na korzeniach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lüllwitz 1916, Węgrzecki 1932, Dreyfeldt 1933, Pinowska 1976); Pojezierze Pomorskie: Lipki koło Stargardu (Honczarenko 1962b), okolice Słupska (Mazur M.*); Pojezierze Mazurskie: okolice Brodnicy (Kéler 1932, Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936), Urowo koło Iławy, jezioro Skandra koło Olsztyna (Petryszak i Mazur 1981), koło Gołdapi (Lasoń A.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schumann 1908, Łomnicki M.A. 1913, Szulczewski 1922, Tenenbaum 1931, Myrdzik 1933, Wagner H. 1941); Dolny Śląsk: Wrocław (Pomorski 1984); Górny Śląsk (Osterloff 1882, Kuśka 1982); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska: Łódź (Wanat 1987); Sudety Zachodnie (Stachowiak P. 1988b), Góry Bystrzyckie (Lasoń A.*), Kopaniec koło Starej Kamienicy (Malkin B.*); Beskid Zachodni: Krynica (Witrylak 1978), Nowy Sącz, Muszyna (Petryszak 1982); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Kuśka 1985b); Beskid Wschodni (Nowicki M. 1858); Polska (Wajgiel 1875, Kulwieć 1907, Smreczyński 1966, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Pomorze» (Tenenbaum 1923, Tenenbaum 1931); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1853, Lentz 1857); «Prusy Zachodnie» (Helm 1897); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1842b, Schilling 1845, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913); «Galicja» (Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865); «Sudety» (Smreczyński 1966); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845)