Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Corticaria weisei Reitter, 1875n
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek rozsiedlony w południowej i południowo-wschodniej Europie, docierający na północ do Austrii, dotychczas nie notowany ze Słowacji i krajów niemieckich. W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony. Jedyne dwie wzmianki z końca ubiegłego wieku o występowaniu we Wrocławiu nie znalazły później potwierdzenia i omawiany gatunek nie był zaliczony do chrząszczy śląskich (Gerhardt 1910). Wymagania ekologiczne tego gatunku nie są znane.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Wrocław (Letzner 1886d, Letzner 1888)