Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Rhysodes (Omoglymmius) americanus Castelnau, 1836
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Gatunek rozmieszczony w południowo-wschodniej Europie i w części południowej środkowej Europy, podawany też z Azji Mniejszej, Kaukazu oraz Ameryki Północnej. W Polsce dotychczas nie odnaleziony. Wzmianka W. F. Erichsona (1845) o występowaniu w Polsce, oparta prawdopodobnie na mylnym oznaczeniu, była następnie bezkrytycznie powtarzana przez innych autorów. Istnieje jednak możliwość znalezienia go w pierwotnych lasach na południu kraju, gdyż ostatnio był wykazany ze Słowacji. Żyje w zbutwiałych drzewach liściastych, zwłaszcza w bukach i dębach.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Polska: — bez miejscowości (Erichson 1845, Sturm I.H.C.F. 1851, Seidlitz 1872, Seidlitz 1889, Jakobson 1908, Tenenbaum 1923); Polska Południowa: — bez miejscowości (Burmeister 1939, Horion 1941)