Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Haliplus (Haliplus) confinis Stephens, 1828b
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Gatunek rozmieszczony głównie w środkowej i północnej Europie oraz w części północnej południowej Europy, wykazywany też z Zakaukazia i Syberii. W Fennoskandii sięga daleko poza koło podbiegunowe, w Polsce częściej spotykany na północy kraju. Występuje głównie w zbiornikach torfowiskowych, znajdowany jednak również w jeziorach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lüllwitz 1916, Kinel 1924, Kinel 1949, Węgrzecki 1932, Podgórniak 1959, Podgórniak 1960); Pojezierze Mazurskie: Ełk (Lentz 1879), Sobolewo i Płociczno pow. Suwałki (Kinel 1924d), jeziora Wigierskie (Kinel 1949); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Koerth 1916, Szulczewski 1922, Kolbe W. 1928, Krach 1933, Łęgosz-Owsianna 1955, Galewski 1976); Nizina Mazowiecka: Warszawa Wierzbno (Hildt 1907, Hildt 1914), Mazowsze (Kinel 1949); Podlasie: jeziora Bialskie i Czarne (Kowalik 1969); Dolny Śląsk: okolice Legnicy (Gerhardt 1866, Gerhardt 1910, Letzner 1871, Letzner 1885), Wrocław (Polentz 1938); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Złoty Potok pow. Częstochowa (Lgocki 1908); Polska (Łomnicki M.A. 1913); Polska Południowa (Burmeister 1939); «Pomorze» (Galewski 1976); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1852, Lentz 1857); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Gerhardt 1916, Kinel 1949, Galewski 1976); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Jakobson 1908)