Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Haliplus (Haliplus) obliquus (Fabricius, 1787)
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Gatunek zamieszkuje północną, środkową, wschodnią i częściowo południową Europę, nadto notowany z Azji Mniejszej i Iranu. Dość rzadko spotykany w różnego rodzaju zbiornikach wód stojących oraz w wodach wolno płynących. Występuje głównie wśród ramienic i glonów nitkowatych, często w towarzystwie Haliplus (Haliplus) confinis Steph.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk Jelitkowo (Lentz 1879), Zaleskie pow. Słupsk, Koszalin (Lüllwitz 1916), Karwia pow. Puck (Kinel 1924d); Pojezierze Pomorskie (Grentzenberg 1896); Pojezierze Mazurskie: Gawrychy-Ruda pow. Suwałki (Kinel 1922b); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Krach 1933, Reitter 1870, Gerhardt 1910, Szulczewski 1922, Biesiadka 1971); Nizina Mazowiecka: Warszawa Wierzbno (Siemaszko i Siemaszko 1934); Podlasie: jezioro Czarne (Kowalik 1969); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1866, Gerhardt 1910, Letzner 1885); Górny Śląsk (Letzner 1885, Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Dąbie pow. Częstochowa, Poraj pow. Myszków (Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: rezerwat Niebieskie Źródła pow. Tomaszów Mazowiecki (Tranda 1972); Roztocze: Smoryń pow. Biłgoraj (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie: Kowary pow. Jelenia Góra (Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Straconka pow. Bielsko-Biała, Żywiec (Wachtl 1870), Cieszyn (Letzner 1885, Gerhardt 1910), Sucha Struga pow. Nowy Sącz (Galewski K.*); Beskid Wschodni: Zarzecze pow. Jarosław (Kinel 1922b); Bieszczady: Ustrzyki Dolne (Galewski K.*); Pieniny (Galewski K.*, Hildt 1914, Siemaszko i Siemaszko 1934); Polska (Kinel 1949, Galewski 1976, Łomnicki M.A. 1913, Jakobson 1908, Lindeman 1871); «Prusy» (Lentz 1857, Illiger 1798, Siebold 1847); «Śląsk» (Gerhardt 1916, Weigel 1806, Bach 1849, Kuhnt 1912); «Sudety» (Pax 1921)