Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Haliplus (Haliplus) varius Nicolai, 1822
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Rzadko spotykany gatunek, rozmieszczony głównie w środkowej i wschodniej Europie, notowany nadto z Finlandii, Belgii, Holandii, północno-wschodniej części Francji i północnych Włoch. W Polsce znany z pojedynczych stanowisk, przy tym dane z okolic Gdańska i Raciborza oparte są na znaleziskach pochodzących sprzed około stu laty, dlatego też wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Występuje w różnego typu zbiornikach wodnych — rowach, bagienkach, moczarach, stawach, starorzeczach i odlewiskach rzek. Znajdowany zwłaszcza wśród tojeści pospolitej — Lysimachia vulgaris L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: