Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Haliplus (Haliplinus) apicalis Thomson, 1868
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Gatunek rozprzestrzeniony w zachodniej i środkowej Europie oraz w południowej części Skandynawii. Ogólnie uważany za gatunek halofilny; najczęściej występuje w strefie nadmorskiej, choć wykazywany również z terenów śródlądowych pozbawionych słonawisk. Żyje głównie w zatoczkach morskich jak również kałużach i bajorach. Wykazany mylnie z wód słodkich w okolicy Łodzi przez K. Hocha (1960) jakoby na podstawie doniesienia E. Trandy (1959), odnośne jednak dane z pracy tego autora pochodzą z Rogoźna pow. Łowicz i odnoszą się tylko do Haliplus (Haliplinus) fluviatilis Aubé i Haliplus (Neohaliplus) lineatocollis (Marsh.).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Zaleskie pow. Słupsk (Horion 1941, Lüllwitz 1916, Seidlitz 1887), Puck (Kinel 1922b, Galewski 1976, Seidlitz 1887); Pojezierze Pomorskie: Wejherowo (Kinel 1922b, Galewski 1976, Galewski 1976); Pojezierze Mazurskie (Kolbe W. 1913); Dolny Śląsk (Polentz 1936e, Polentz 1937, Polentz 1940, Horion 1941, Galewski 1976, Polentz 1935); Górny Śląsk: Łabędy pow. Gliwice (Hoch 1960); Wyżyna Małopolska: okolice Łodzi (Galewski K.*, Galewski 1976), Talar pow. Łask (Hoch 1960); Polska (Reitter 1908); «Pomorze» (Horion 1951, Schilsky 1888, Burmeister 1939); «Prusy» (Reitter 1908, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Kinel 1949, Burmeister 1939, Schilsky 1909); «Prusy Wschodnie» (Reitter 1908); «Śląsk» (Burmeister 1939, Horion 1951, Kuhnt 1912, Hrbáček 1946, Hoch 1960); «Beskidy» (Lüllwitz 1916)