Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Haliplus (Haliplinus) immaculatus Gerhardt, 1877d
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Gatunek rozprzestrzeniony głównie w środkowej i wschodniej Europie oraz południowej części Fennoskandii, na zachód sięga do północno-wschodniej Francji. W Polsce rzadko i sporadycznie poławiany. Żyje w silnie zarośniętych, stojących wodach różnego typu zbiorników, w północnej części swego zasięgu występuje również w wodach słonawych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Podgórniak 1959, Podgórniak 1960, Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916, Węgrzecki 1932, Horion 1941); Pojezierze Mazurskie: Sobolewo i Płociczno pow. Suwałki (Kinel 1924d); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Horion 1941, Arnold 1935b, Biesiadka 1971); Nizina Mazowiecka: Mazowsze (Łomnicki M.A. 1913), okolice Warszawy (Galewski 1976); Podlasie: pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie (Kowalik 1969, Galewski 1976); Puszcza Białowieska (Siemaszko i Siemaszko 1934, Karpiński 1949d, Galewski 1976); Dolny Śląsk (Gerhardt 1877d, Gerhardt 1910, Letzner 1878, Reitter 1908, Polentz 1935, Horion 1941); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Częstochowy (Lgocki 1908, Galewski 1976); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1898, Gerhardt 1910, Letzner 1886b, Horion 1941, Galewski 1976); Beskid Zachodni: Babia Góra (Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968, Galewski 1976); Polska (Kinel 1922b, Kinel 1949, Hoch 1960); «Pomorze» (Kinel 1924d, Galewski 1976); «Prusy» (Schilsky 1888); «Śląsk» (Letzner 1885, Schilsky 1888, Gerhardt 1891e, Gerhardt 1916, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Galewski 1976)