Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Haliplus (Haliplinus) lineolatus Mannerheim, 1844b
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek opisany z Finlandii, szeroko rozprzestrzeniony w Europie Północnej, w Skandynawii sięga daleko poza koło podbiegunowe, w kierunku południowym dociera do wschodniej Francji, krajów Beneluksu, Danii, Niemiec i Polski. Dotychczas brak było konkretnych danych o jego występowaniu w naszym kraju. Stosunkowo niedawno odkryty u nas w dwu krainach. Występuje w wodach wolno płynących, w starorzeczach, stawach, głównie w zarośniętej strefie przybrzeżnej, niekiedy na zalanych wodą łąkach. W dolinie Pilicy stwierdzono przeszło trzydziestokrotnie większą liczebność w starorzeczach niż w wodach bieżących. Postacie dojrzałe żywią się glonami nitkowatymi, głównie Cladophora sp. oraz drobnymi organizmami zwierzęcymi. Samica składa jaja w nitki glonów, niekiedy w tkanki roślin naczyniowych, np. moczarki kanadyjskiej — Elodea canadensis Rich., rogatka — Ceratophyllum L. i wywłócznika — Myriophyllum L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Szczecin (Wichtowska i Sobczak 1994); Wyżyna Małopolska: dolina Pilicy między Sulejowem a Tomaszowem Mazowieckim (Olszewski 1976); «Pomorze» (Koch K. 1989); «Pomorze» (Franck 1924b, Horion 1935, Horion 1941, Horion 1951, Hoch 1960)