Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Haliplus (Haliplinus) lineolatus Mannerheim, 1844b
Opis w KFP:
[tom 22]
Gatunek opisany z Finlandii, szeroko rozprzestrzeniony w Europie Północnej, w Skandynawii sięga daleko poza koło podbiegunowe, w kierunku południowym dociera do wschodniej Francji, krajów Beneluksu, Danii, Niemiec i Polski. Dotychczas brak było konkretnych danych o jego występowaniu w naszym kraju. Stosunkowo niedawno odkryty u nas w dwu krainach. Występuje w wodach wolno płynących, w starorzeczach, stawach, głównie w zarośniętej strefie przybrzeżnej, niekiedy na zalanych wodą łąkach. W dolinie Pilicy stwierdzono przeszło trzydziestokrotnie większą liczebność w starorzeczach niż w wodach bieżących. Postacie dojrzałe żywią się glonami nitkowatymi, głównie Cladophora sp. oraz drobnymi organizmami zwierzęcymi. Samica składa jaja w nitki glonów, niekiedy w tkanki roślin naczyniowych, np. moczarki kanadyjskiej — Elodea canadensis Rich., rogatka — Ceratophyllum L. i wywłócznika — Myriophyllum L.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pojezierze Pomorskie: Szczecin (Wichtowska i Sobczak 1994); Wyżyna Małopolska: dolina Pilicy między Sulejowem a Tomaszowem Mazowieckim (Olszewski 1976); «Pomorze» (Koch K. 1989); «Pomorze» (Franck 1924b, Horion 1935, Horion 1941, Horion 1951, Hoch 1960)