Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Hydroporus kraatzii Schaum in Schaum et Kiesenwetter, 1868
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Górski gatunek europejski, który swym zasięgiem obejmuje głównie środkową Europę, sięgając na południe do Rodopów w Bułgarii. Występuje głównie w wyższych partiach górskich, nie spotykany w strefie dolnoreglowej. Żyje w źródłach, strumyczkach i potokach oraz utworzonych przez nie rozlewiskach i kałużach, zarośniętych przez mchy. Spotykany również pod kamieniami w pobliżu pól śniegowych oraz w zimnych zbiorniczkach i sączących się wodach na miejscach zabagnionych w obrębie lasów górnoreglowych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.