Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Hydroporus nigrita (Fabricius, 1792)
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Gatunek europejski, rozprzestrzeniony od północnych części południowej Europy aż do krańców północnych Fennoskandii, poza tym wykazany z Azji Środkowej. Występuje od nizin aż do strefy alpejskiej, gdzie jest częściej poławiany, zwłaszcza wzdłuż dolin górskich. Żyje w drobnych zbiornikach różnych rodzajów, jak bajorka, rozlewiska źródeł i potoków, kałuże silnie zarośnięte przez turzyce i mchy. Rzadko poławiany w dużych stawach i jeziorach oraz w małych zbiornikach o dnie piaszczystym lub skalistym.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 4 Pobrzeże Bałtyku Lüllwitz 1916, Kinel 1924d, Kinel 1949, Węgrzecki 1932, Galewski 1971, Schaum 1846b
KFP 4 Pojezierze Pomorskie Szczecin Schaum 1846b
KFP 4 Pojezierze Pomorskie Stogi pow. Malbork Lentz 1857, Lentz 1879, Dommer 1850
KFP 4 Puszcza Białowieska Białowieża pow. Hajnówka Galewski K.*
KFP 4 Dolny Śląsk Gerhardt 1897g, Kolbe W. 1897, Folwaczny 1937, Gerhardt 1866
KFP 4 Górny Śląsk Tarnowiec pow. Brzeg Folwaczny 1937
KFP 4 Roztocze Zwierzyniec i Florianka pow. Zamość Tenenbaum 1918
KFP 4 Nizina Sandomierska Niepołomice pow. Bochnia Kotula 1873
KFP 4 Sudety Zachodnie Letzner 1871, Kiesenwetter 1846, Kiesenwetter i Märkel 1847, Gerhardt 1866, Gerhardt 1868c, Gerhardt 1870b, Gerhardt 1910, Pfeil 1866, Letzner 1868d, Letzner 1885, Schwarz E. 1870b, Leder 1872, Kolbe W. 1899, Scholz R. 1902, Tomaszewski 1932, Kinel 1949, Galewski 1971
KFP 4 Sudety Wschodnie Letzner 1868d, Letzner 1871, Letzner 1885, Schwarz E. 1870, Schwarz E. 1870b, Leder 1872, Gerhardt 1910, Tomaszewski 1932, Kinel 1949
KFP 4 Beskid Zachodni okolice Żywca Wachtl 1870
KFP 4 Beskid Zachodni Babia Góra Kinel 1949, Pawłowski J. 1967
KFP 4 Kotlina Nowotarska Kościelisko pow. Nowy Targ Galewski K.*
KFP 4 Bieszczady Galewski 1971b
KFP 4 Pieniny Galewski K.*
KFP 4 Tatry Kinel 1935, Kinel 1949, Galewski 1971, Hildt 1914, Nowicki M. 1873
KFP 4 Polska Łomnicki M.A. 1886, Łomnicki M.A. 1913
KFP 4 Polska środkowa Łomnicki M.A. 1913
KFP 4 «Pomorze» Reitter 1908
KFP 4 «Śląsk» Gerhardt 1897e, Kuhnt 1912, Gerhardt 1897b, Seidlitz 1887b
KFP 4 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 4 «Galicja Zachodnia» Nowicki M. 1873
KFP 4 «Karpaty» Nowicki M. 1873
KFP 4 «Sudety» Schwarz E. 1870b
KFP 4 «Beskidy» Reitter 1908, Galewski 1971